Nieuw in het Stadsjournaal: "432 Zonnepanelen op Sporthal Rumpen"

In het kader van de energietransitie wil de gemeente Brunssum in de komende jaren zelf voldoende energie kunnen opwekken om in de energiebehoefte van haar eigen gebouwen te voorzien. De eerste stap daartoe is nu gezet bij de Sporthal Rumpen.

Het volledige elektriciteitsverbruik van de sporthal wordt duurzaam opgewekt met behulp van de 432 zonnepanelen die op het dak komen te liggen. Deze zonnepanelen wekken per jaar net zoveel elektriciteit op als 38 huishoudens per jaar (gemiddeld) verbruiken. De panelen zijn bovendien duurzaam geproduceerd en alle onderdelen kunnen aan het einde van de levensduur worden hergebruikt of worden weer grondstof voor iets nieuws. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Deze eerste stap past binnen de afspraken die de Parkstadgemeenten met elkaar hebben gemaakt om in 2040 energieneutraal te zijn.