Nieuw in het stadsjournaal: Herstel hangvennen in het Schutterspark

Dit najaar werkt de gemeente Brunssum in samenwerking met Bosgroep Zuid Nederland aan herstel van unieke natuur in het Schutterspark. In dit gebied wordt maar liefst 4 hectare aan hangvennen hersteld.

Aan de rand van Brunssum ligt het Schutterspark. Vroeger was dit een open heideterrein. Op de helling lagen op diverse plaatsen hellingveentjes, de zogenoemde ‘hangvennen’. Deze vennen zijn ontstaan op plaatsen waar water uit bronnen opborrelt, en door samenstelling van de bodem en het terrein slechts langzaam kan wegsijpelen. 

Komst van de mijnen

Toen de mijnen kwamen, is in dit deel veel bos aangeplant om hout te leveren voor de mijnbouw in de buurt. Dit ging niet zomaar. Omdat het terrein zo nat was moesten er veel sloten worden gegraven op de helling om al het water uit de hangvennen af te voeren. Hierdoor verdroogde het gebied en verdwenen de hangvennen. 

Herstel van de hangvennen

Rond 2007-2008 is de gemeente gestart met herstel van de hangvennen. Sloten werden dichtgemaakt en bos werd omgevormd tot open terrein. Bijzondere planten als beenbreek, klokjesgentiaan en vleesetende planten als kleine- en ronde zonnedauw begonnen weer te groeien en de natte plekken werden weer groter. 

Uitvoering tweede fase

Na dit succesvolle herstel is het tijd voor uitvoering van de tweede fase, waarin opnieuw een bebost gebied wordt opengemaakt en de bestaande open delen met elkaar worden verbonden. Ook worden er opnieuw slootjes gedempt om zo de afvoer van water uit het gebied te verminderen. 
Ter afronding van het project wordt er in het nieuwe deel een vlonderpad aangelegd zodat de hangvennen voor alle recreanten beleefbaar zijn. 
Voor meer informatie, kijk op www.natuurportaal.nl/gebied/hangvennen

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen over dit project dan staan medewerkers van Bosgroep Zuid Nederland u op vrijdag 13 oktober a.s. tussen 15 en 17u graag te woord tijdens een informeel terreinbezoek. Graag zien wij u dan in het gebied. De locatie waar tekst en uitleg wordt gegeven vindt u door vanaf de parkeerplaatsen aan de Ganzepool of de Heidestraat de pijlen het gebied in te volgen.

Dit natuurherstelproject wordt mede mogelijk gemaakt met financiering van uit Programma Natuur van de Provincie Limburg en het Europese project Interreg ADMIRE.