Nieuw in het stadsjournaal: Historie Clemensdomein gaat opnieuw schitteren

De omgeving van het Clemensdomein gaat in de komende maanden flink op de schop. Het Clemensdomein, met het omliggende voormalige kloosterterrein, is een gebied met een rijke geschiedenis. Die historie wordt weer beter zichtbaar gemaakt, volgens de ambitieuze plannen van de gemeenten Brunssum en Beekdaelen.

1.000 jaar oud

Het Clemensdomein bestaat uit een kerkje (waarvan de fundamenten duizend jaar oud zijn) en een aantal Rijksmonumenten. Vroeger lag er tevens een kloostercomplex. De plek verbindt historische architectuur met veel natuurschoon. In de afgelopen jaren is het uitgegroeid tot een knooppunt van fiets- en wandelroutes en tot een podium voor uiteenlopende culturele en educatieve activiteiten.

De plannen van Brunssum en Beekdaelen willen het domein in ruimtelijke zin een kwaliteitsimpuls geven, en beogen tegelijkertijd, door het aanbrengen van nieuwe elementen, om de rijke geschiedenis opnieuw tot leven te brengen.

Historische boomgaard

Zo worden de wegen rondom het domein wandel- en fietsvriendelijk en gaat straks de Beekdaelenroute door het Clemenspark lopen.

In de herfst start de aanleg van het Clemenspark. In dit park worden de contouren aangebracht van de oude kloosterkerk, het klooster en de voormalige kloostertuin terug. Deze elementen worden aangevuld met een amfibieënpoel en een boomgaard met onder andere hoogstamfruitbomen.

Aan de Merkelbeekerstraat komt een kunstwerk in de vorm van een ijzeren hekwerk waarin de contouren van het voormalige klooster en de afgebroken kloosterkerk zijn verwerkt. Ook keert de oude historische dorpspomp terug in het straatbeeld en wordt de straatverlichting vervangen door bij de historie passende masten en armaturen.

Naar verwachting zijn de werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2022 afgerond.

Impressie

Een impressie van hoe het park eruit gaat zien is te vinden op deze speciale website.

In de uitvoering van de plannen werken beide gemeenten samen met IBA Parkstad, de Provincie Limburg, LEADER Zuid-Limburg en de Stichting Clemenspark. De totale aanpak maakt deel uit van het IBA-uitvoeringsprogramma.