Kinderraad in Brunssum

Op woensdag 3 april bezochten leerlingen van alle Brunssumse basisscholen het gemeentehuis. Samen vormden ze de kinderraad. Onderwerp van het debat: aan welke onderwerpen gaat het Brunssumse basisonderwijs in de komende jaren aandacht besteden.

Elke vier jaar stelt de gemeente de Lokale Educatieve Agenda vast. In die agenda worden de onderwijsthema's vastgelegd. Vroeger bepaalde de gemeente die agenda. Maar met ingang van dit jaar mogen de kinderen meepraten en meebeslissen. Want, zoals één van de kinderen het stelt, het gaat wel over onze toekomst.

Het stadsjournaal was aanwezig bij de kinderraad en maakte de volgende reportage.