Nieuw in het stadsjournaal: Nieuw Clemenspark toont 1.000-jarige historie

Het Clemensdomein is één van de oudste plekjes van Brunssum. Een nieuw Clemenspark maakt vele sporen van dat verleden opnieuw zichtbaar.

Het Clemensdomein was eeuwenlang een plek voor rust, ontspanning en bezinning. Duizend jaar geleden al stond hier een kerkje. Later kwam er een groot kloostercomplex bij. Het kerkje (een Rijksmonument) staat er nog steeds.

Sinds 2014 schittert het Clemensdomein als toeristisch-recreatief knooppunt voor fietsers en wandelaars, met bijzondere monumenten en veel groen.

Oude waterput

In 2021 is gestart met de ontwikkeling van het omliggende Clemenspark. Hiermee wordt een groot aantal historische elementen hersteld, waaronder een klooster- en kruidentuin, een boomgaard en een amfibieënvijver. Verwijzingen naar het (inmiddels afgebroken) klooster zijn verwerkt in hagen en in een kunstzinnig vormgegeven hekwerk. Bij de werkzaamheden, in januari 2022, werd een 200 jaar oude waterput ontdekt. In de nieuwe herinrichting zijn ook verwijzingen verwerkt naar deze historische vondst.

In de zomer van 2022 zal het Clemenspark helemaal gereed zijn. Daarmee blijft deze bijzondere plek ook voor 21e-eeuwse bezoekers een plek voor rust, ontspanning en bezinning.

Kijk voor meer informatie op www.clemensdomein.nl.