Nieuw in het stadsjournaal: Statushouders aan de slag

De gemeente Brunssum is een project gestart om statushouders aan een baan te helpen.

Statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfsstatus. Ze mogen in Nederland een opleiding volgen en werken.

Vroeger mocht de gemeente statushouders de eerste drie jaar niet helpen. Ze moesten eerst inburgeren. Daarna pas mochten ze de stap maken naar werk. 
Volgend jaar verandert dat. Dan krijgt de gemeente een regierol bij het begeleiden van statushouders naar werk.

Aan de slag

De gemeente Brunssum wacht echter niet af, maar is dit jaar al begonnen met een project waarbij statushouders worden opgeleid voor en toegeleid naar een baan. 

In mei 2019 ondertekenden circa 10 statushouders een arbeidsovereenkomst. Ze gingen vervolgens aan de slag als Room Attendant in hotels. Tijdens hun werk krijgen ze een opleiding en verdienen ze inkomen.