Nieuw in het stadsjournaal: Wespen helpen in strijd tegen eikenprocessierups

De gemeente Brunssum is in 2021 gestart met een nieuwe aanpak van de overlast door de eikenprocessierups. Dit voorjaar is langs de Grensweg een proefveld ingezaaid dat de natuurlijke vijanden van de rups - waaronder de sluipwesp - moet aantrekken.

De eikenprocessierups zorgt al heel wat jaren voor overlast in de vorm van gezondheidsklachten. De brandharen zorgen voor veel jeuk en last aan ogen en luchtwegen.

Momenteel spuit de gemeente met biologisch materiaal, een bacteriepreparaat. Het preparaat wordt op de eikenbladeren gespoten. De rups eet van deze bladeren en sterft af voordat de brandharen ontwikkelen. Deze methode is vriendelijk voor andere dieren en leidt niet tot milieuschade. Maar het kan altijd beter - en ook minder arbeidsintensief.

Speciaal bloemen- en kruidenmengsel

Vandaar dat de gemeente Brunssum dit jaar is begonnen met een andere biologische aanpak. In het Europese LIFE-project, dat in september 2020 van start gegaan is, onderzoekt de gemeente op een speciaal proefveld of sluipwespen en sluipvliegen een natuurlijke vijand kunnen zijn voor de eikenprocessierupsen. 

Het proefveld is ingezaaid met een speciaal bloemen- en kruidenmengsel dat deze insecten aantrekt. Vervolgens leggen ze hun eitjes in de eikenprocessierups waarna de larven van de sluipwespen en –vliegen de rups opeten. 

5 jaar proeftijd

Brunssum is één van de vijf Zuid-Limburgse gemeenten waar een proefveld ligt. De andere gemeenten zijn Sittard-Geleen, Meerssen, Maastricht, en Heerlen. De proefveldlocaties zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van grondsoorten, standplaats van de eiken en andere factoren.

Gedurende de komende 5 jaar wordt gekeken of de eikenprocessierups door de inzet van natuurlijke vijanden bestreden kan worden. Het onderzoek naar het effect van deze nieuwe aanpak gebeurt in samenwerking met de universiteiten van Hasselt en Antwerpen.