Nieuw in het stadsjournaal: de Landelijke Opschoondag

Op zaterdag 20 maart 2021 was de Landelijke Opschoondag. Ook in Brunssum gingen honderden mensen, jong en oud, de straat op om in hun eigen buurt of wijk zwerfafval op te ruimen.

Zwerfafval is veel mensen een doorn in het oog. Het is al het afval dat, bewust of onbewust, is achtergelaten of beland op plekken waar het niet hoort, bijvoorbeeld op straat of in de natuur. Zwerfafval bestaat vooral uit sigarettenpeuken, kauwgom, mondkapjes (!) en verpakkingsafval zoals snoepwikkels, flesjes, blikjes en patatbakjes.

Op de Landelijke Opschoondag maken vele vrijwilligers - dit jaar ongeveer 30.000! - Nederland weer iets schoner. In Brunssum waren het er ruim 200. Oud, maar vooral ook jong!

De gemeente ondersteunde en faciliteerde de actie door het beschikbaar stellen van grijpstokken, afvalzakken en hesjes.