Nieuw in het stadsjournaal: zonnepanelen op sporthal Rumpen

Onlangs zijn 432 zonnepanelen geplaatst op het dak van Sporthal Rumpen. De sporthal is het eerste gemeentelijke gebouw dat hiermee 'vergroend' wordt.

De gemeente Brunssum wil in de komende jaren zelf voldoende energie kunnen opwekken om in de energiebehoefte van haar eigen gebouwen te voorzien.

De sporthal beschikt al over LED verlichting en dit jaar is er een nieuwe regeltechniek aangebracht. Deze regeltechniek zorgt er voor dat de installaties zo efficiënt mogelijk worden gebruikt. Daar komen nu de zonnepanelen bij.

Prijsvraag!

De gemeente heeft overigens een prijsvraag uitgeschreven:

Weet jij hoeveel kilowattuur de 432 zonnepanelen leveren die liggen op Sporthal Rumpen in de periode 1 juli - 15 september? Tipje van de sluier: de 432 zonnepanelen zijn goed voor het verbruik van 38 huishoudens. Dus als je thuis zelf zonnepanelen hebt liggen...

Stuur je inzending naar voorlichting@brunssum.nl. Of lever je schatting in bij de balie in de gemeentewinkel.

Meer informatie? Bekijk de speciale film.