Organisatie gemeente

De Gemeente Brunssum telt ruim 200 medewerkers. Zij adviseren, in de persoon van de gemeentesecretaris, het college van Bestuur en Wethouders. Daarnaast voeren zij het beleid van de gemeente uit. Het ambtelijke apparaat van de Gemeente Brunssum is, zoals te zien is in de organisatiestructuur, verdeeld in verschillende diensten.