Stedenband Alsdorf

Tussen Brunssum en de Duitse grensgemeente Alsdorf bestaat sinds 1988 een stedenband.

De stedenband tussen Brunssum en Alsdorf ontstond in 1988 vanuit de wens om, op basis van een gedeeld mijnverleden, te komen tot vriendschappelijke betrekkingen en nauwere banden. Al in die eerste jaren was het nadrukkelijk de bedoeling dat de stedenband niet zozeer politiek-bestuurlijk ingevuld zou worden, maar vooral door de inwoners beleefd zou moeten worden in sociale, culturele en sportieve uitwisselingen.

Door de jaren heen zijn uit de stedenband tal van activiteiten voortgekomen, zoals tweejaarlijkse sportuitwisselingen en toernooien tussen de sportverenigingen van Alsdorf en Brunssum, en estafettelopen voor de jeugd. Voor ouderen worden kennismakingsprogramma’s georganiseerd (‘seniorfahrten’) en voor oud-mijnwerkers ‘Bergmannstreffs’ waar herinneringen opgehaald kunnen worden aan het gemeenschappelijke mijnverleden. Ook worden er regelmatig exposities van lokale kunstenaars uitgewisseld.

Kijk op de website van de gemeente Alsdorf voor meer informatie.

Reiskostenvergoeding uitwisselingsactiviteiten

Brunssumse verenigingen kunnen voor hun uitwisselingsactiviteiten tussen Alsdorf en Brunssum in aanmerking komen voor een reiskostenvergoeding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Partnerschapscomité Alsdorf van de gemeente Brunssum via 045-5278555.