Gemeentearchief

Het gemeentearchief is het geheugen van de gemeente en heeft als taak (digitale) archieven te bewaren, toegankelijk te maken en te presenteren.

Op deze wijze heeft de burger de mogelijkheid om de geschiedenis van Brunssum te bestuderen. De medewerkers van het gemeentearchief fungeren hierbij als loket om op al deze vragen antwoord te kunnen geven.

Wilt u het archief bezoeken? U maakt vooraf een afspraak, zodat een van onze medewerkers beschikbaar is.

U kunt bellen met (045) 527 85 55. Of stuur een e-mail naar archief@brunssum.nl.

Historische archieven

Het gemeentearchief van Brunssum bevindt zich deels in het gemeentehuis aan het Lindeplein, en deels in de archiefruimtes van Rijckheyt te Heerlen.

De historische archieven van de gemeente Brunssum zijn ondergebracht bij Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis in Heerlen. Het betreft het grootste deel van de archieven van de gemeente Brunssum over de periode van 1755 t/m 1937 en die van 1938 t/m 1981.

De archieven zijn beschreven in inventarissen, die via de website van Rijckheyt te raadplegen zijn. In de studiezaal van Rijckheyt kunnen de openbare archiefstukken worden ingezien en bestudeerd. Ook genealogisch onderzoek betreffende eerdergenoemde periodes kan worden uitgevoerd in de studiezaal.

De nóg oudere archieven, die betrekking hebben op de Heerlijkheid Brunssum en op de Schepenbank (periode 1562 - 1798), bevinden zich in het Regionaal Historisch Centrum Limburg (voormalig Rijksarchief te Maastricht). op de website van het regionaal historisch centrum limburg kunt u meer informatie vinden.