Ontwikkelcoach Betere Buren

De gemeente Brunssum is op zoek naar een Ontwikkelcoach voor Betere Buren. Het betreft een functie voor 28-32 uur per week. Je kunt reageren t/m 30 juni 2024.

Betere Buren is het Mensontwikkelbedrijf van de Gemeente Brunssum. Wij zetten ons in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (weer) een kans te geven mee te doen in onze samenleving en hun talenten te benutten. Dat gebeurt door ze in te zetten voor zinvolle werkzaamheden voor de samenleving en ze zo te laten participeren naar vermogen.

Onze medewerkers zijn actief voor de gemeente in de wijken en voeren werkzaamheden uit voor particulieren en bedrijven. 
Bijvoorbeeld door particulieren te helpen met huishoudelijke klussen, door het bezorgen van gemeentelijke post of het werken in het groen, of door aan de slag te gaan bij bedrijven. De medewerkers worden, al werkend, voorbereid op een betaalde baan. Dat doen ze onder begeleiding, en in combinatie met scholing en trainingen.

De gemeente Brunssum wil haar dienstverlening zoveel mogelijk wijkgericht organiseren. In dat kader worden initiatieven voor een wijkgerichte aanpak ontplooid.
Om deze wijkgerichte aanpak vorm te kunnen geven, wordt ook Betere Buren doorontwikkeld. Betere Buren wordt meer betrokken bij aanverwante beleidsterreinen van de gemeente Brunssum. Hierdoor ontstaat een integrale aanpak, die de leefbaarheid in de wijken verbetert.
Dit heeft ook gevolgen voor de professionals van Betere Buren, waaronder de ontwikkelcoaches. Deze zullen hun werkzaamheden steeds meer in en voor de wijk verrichten.

Binnen het organisatieonderdeel Mens Ontwikkeling is de vacature vacant van: 

Ontwikkelcoach (28-32 uur)

Als Ontwikkelcoach ben je verantwoordelijk voor het verwerven van ontwikkelplekken bij bedrijven, instanties, MKB e.d. en het bieden van trajectbegeleiding aan cliënten in de toe- en doorgeleiding naar de arbeidsmarkt of maatschappelijke participatie door het faciliteren van scholing of training en bieden van begeleiding. Je treedt op als 1e aanspreekpunt voor het toegewezen klantenbestand. 

Wat houdt de functie in?

 • draagt zorg voor acquisitie gericht op het verwerven van ontwikkelplekken voor cliënten;
 • bouwt en onderhoudt een relevant netwerk met diverse organisaties, partijen, werkgevers en het WSP vanuit het perspectief van de organisatie gericht op trajectbegeleiding van de doelgroep;
 • draagt zorg voor de intake van cliënten en toetst/verifieert gegevens, documenten en diploma’s;
 • stelt in overleg met de cliënt een trajectplan op w.o. vastleggen van de leerdoelen, werk- en leervormen, evaluatie momenten;
 • stimuleert en coacht cliënten in het nemen van eigen verantwoordelijkheid zodat ze met zelfvertrouwen en motivatie zelf aan het werk gaan bij het verwerven en behouden van werk;
 • levert actief bijdragen aan het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt o.a. door het benutten van subsidiemogelijkheden of het wegnemen van belemmeringen;
 • treedt op als 1e aanspreekpunt voor cliënten bij ziekte/persoonlijke probleemsituaties en verwijst zo nodig door; 
 • organiseert eventueel vakgerichte trainingen of scholing;
 • stelt voortgangsrapportages op, op basis van eigen bevindingen en gesprekken met cliënten;
 • draagt zorg voor het actueel en toegankelijk houden van het cliëntdossier;
 • onderhoudt contact met de werkleiders (zowel in- als extern) over de uitvoering van werkzaamheden door cliënten w.o. houden aan afspraken, kwaliteit en motivatie;
 • Is actief betrokken bij het uitstroomproces en werkt daarbij nauw samen met andere (interne) partijen.
 • spreekt cliënten aan bij het niet nakomen van afspraken of overtreden van regels en voert eventueel “lik op stuk acties” uit;
 • monitort het volledige trajectplan; 
 • bewaakt afspraken met o.a. opleidingsinstituten;
 • draagt zorg voor afstemming van taken met betrokkenen in het proces van werkbegeleiding.
 • registreert cliënten in systemen en houdt diverse gegevensbestanden actueel t.b.v. managementrapportages.
 • verricht overige werkzaamheden passend binnen het profiel van de beschrijving.

Wat vragen wij?

 • HBO werk en denkniveau.
 • Ervaring binnen de arbeidsre-integratie. 
 • Contactueel sterk en drive voor acquisitie
 • Coaching vaardigheden en kennis van de arbeidsmarkt. 
 • Beheerst een repertoire van methoden en interventies gericht op de doelgroep.
 • Je bent pro actief, samenwerkingsgericht, zelfstandig, creatief, flexibel, ondernemend, nauwkeurig en betrouwbaar.

Wat bieden wij?

Een bruto maandloon van maximaal € 4.752,- (salarisschaal 9, peildatum salaristabel 1 januari 2024) bij een fulltime dienstverband in een 36-urige werkweek.
Het betreft in eerste instantie een dienstverband o.b.v. een arbeidsovereenkomst voor één jaar. 
Afhankelijk van opleiding en/of ervaring is een aanloopschaal 8 van toepassing. 
De rechtspositieregeling CAO gemeenten is van toepassing.
Goede arbeidsvoorwaarden, goede pensioenvoorziening (ABP) en je hebt de mogelijkheid tot thuiswerken.
In ons arbeidsvoorwaardenpakket bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van het Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB is recent lokaal verhoogd en bedraagt 18% van je bruto jaarsalaris en kun je inzetten voor bijvoorbeeld de koop van extra vrije dagen, diverse doelen t.b.v. vitaliteit, uitruil woon-werkverkeer of je gebruikt het als extra zakcentje. Per 1 oktober 2024 stijgt het salaris conform cao-gemeenten met 1,25% en per 1 januari 2025 wordt het IKB lokaal opgehoogd naar 20% van je brutosalaris.

Interesse?

Hebben wij je interesse gewekt? Ga dan naar https://www.igom.nl/vacatures en solliciteer voor 1 juli 2024.
Voor meer informatie met betrekking tot de procedure kunt u contact opnemen met Ruben Stienstra. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-38914347 of per mail ruben.stienstra@brunssum.nl 

Meer informatie?

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Gerard van Bakel, directeur Betere Buren bv, bereikbaar via telefoonnummer 045-7271249 of per mail gerard.van.bakel@betereburen.nl