Vacature Coördinator Administratie en Facilitaire Dienstverlening Betere Buren

Betere Buren is op zoek naar een Coördinator Administratie en Facilitaire Dienstverlening. Deze persoon is verantwoordelijk voor de coördinatie van de administratieve en facilitaire taken. Tevens lever je specialistische en ondersteunende dienstverlening voor het primaire proces van het Werkbedrijf.

Betere Buren is het Mensontwikkelbedrijf van de Gemeente Brunssum. Wij zetten ons in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (weer) een kans te geven mee te doen in onze samenleving en hun talenten te benutten. Dat gebeurt door ze in te zetten voor zinvolle werkzaamheden voor de samenleving en ze zo te laten participeren naar vermogen.

Onze medewerkers zijn actief voor de gemeente in de wijken en voeren werkzaamheden uit voor particulieren en bedrijven. 
Bijvoorbeeld door particulieren te helpen met huishoudelijke klussen, door het bezorgen van gemeentelijke post of het werken in het groen, of door aan de slag te gaan bij bedrijven. De medewerkers worden, al werkend, voorbereid op een betaalde baan. Dat doen ze onder begeleiding, en in combinatie met scholing en trainingen.

De gemeente Brunssum wil haar dienstverlening zoveel mogelijk wijkgericht organiseren. In dat kader worden initiatieven voor een wijkgerichte aanpak ontplooid.
Om deze wijkgerichte aanpak vorm te kunnen geven, wordt ook Betere Buren doorontwikkeld. Betere Buren wordt meer betrokken bij aanverwante beleidsterreinen van de gemeente Brunssum. Hierdoor ontstaat een integrale aanpak, die de leefbaarheid in de wijken verbetert.
Binnen het organisatieonderdeel Administratie en Facilitaire Dienstverlening is de vacature vacant van: 

Coördinator (36 uur)

Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de administratieve en facilitaire taken. Tevens lever je specialistische en ondersteunende dienstverlening voor het primaire proces van het Werkbedrijf. 

Wat houdt de functie in?

Coördineren w.o.:

 • plant en organiseert de dagelijkse werkzaamheden;
 • draagt mede zorg voor het implementeren van de gewenste werkwijze en cultuur;
 • treedt op als 1e aanspreekpunt voor de directie;
 • levert mondeling dan wel schriftelijk verbetervoorstellen aan directie m.b.t. de administratieve en facilitaire processen.

Administratie w.o.:

 • draagt zorg voor de inrichting en het beheer van de personeels- en orderadministratie;
 • signaleert risico’s,  verbeter- en/of knelpunten en verricht onderzoek m.b.t. administratieve processen en procedures; 
 • optimaliseert administratieve processen en procedures gericht op doeltreffendheid en doelmatigheid;
 • geeft aanwijzingen voor de verwerking van mutaties;
 • bewaakt de kwaliteit van de administratie;
 • draagt zorg voor (periodieke) rapportages en overzichten.

Facilitaire Dienstverlening  w.o.:

 • organiseert en biedt ondersteunende en facilitaire dienstverlening op het gebied van inkoop, voorraadbeheer, werkplekinrichting en archivering;
 • beheert meubilair,  communicatie- en presentatiemiddelen;
 • beheert de accommodatie en ziet toe op correct gebruik van meubilair, materiaal en middelen;
 • signaleert onderhoudswerkzaamheden;
 • treedt op als contactpersoon tussen gebruikersorganisatie en ICT leverancier;
 • levert werkplekondersteuning. 
 • Verantwoordelijk voor het actueel houden van de RI&E

Wat vragen wij?

 • Je hebt een HBO werk en denkniveau
 • Je hebt ervaring met inkoopprocessen op het gebied van ICT en facilitaire dienstverlening; 
 • Je hebt een flexibele instelling en sterke analytische vaardigheden. 
 • Je bent een initiator van verbeteringsprojecten op verschillende vlakken en staat bekend om je vasthoudendheid en overtuigingskracht.

Wat bieden wij?

Een bruto maandloon van maximaal € 4.537,- (indicatief salarisschaal 9 peildatum salaristabel 5 april 2023, de functie is op dit moment in ontwikkeling en moet nog definitief worden gewaardeerd) bij een fulltime dienstverband in een 36-urige werkweek, afhankelijk van opleiding en ervaring. Het betreft in eerste instantie een dienstverband o.b.v. een arbeidsovereenkomst voor één jaar. 
De rechtspositieregeling CAO gemeenten is van toepassing. In ons arbeidsvoorwaardenpakket bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van het Individueel Keuzebudget (IKB). Dit biedt de medewerker de vrijheid zelf keuzes te maken over de wijze van uitbetaling van een deel (17,05%) van zijn financiële arbeidsvoorwaarden.

Interesse?

Hebben wij je interesse gewekt? Ga dan naar IGOM en solliciteer voor 17 september 2023.
Voor meer informatie met betrekking tot de procedure kunt u contact opnemen met Ruben Stienstra. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-38914347 of per mail ruben.stienstra@brunssum.nl 

Meer informatie?

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Hub Debets, afdelingshoofd administratie en dienstverlening Betere Buren bv, bereikbaar via telefoonnummer 045-7271253 of per mail
hub.debets@betereburen.nl