Vacatures voor 2 beleidsmedewerkers

De gemeente Brunssum is op zoek naar een beleidsmedewerker Duurzaamheid en Milieu en een beleidsmedewerker Verkeer en Openbare Ruimte.

De organisatie

De gemeente Brunssum is een organisatie met lef, passie en creativiteit. Onze medewerkers doen hun werk graag en ze doen het goed. Onze dienstverlening is slim en eigentijds georganiseerd. Klantgerichtheid staat centraal. Onze 230 medewerkers zetten zich op allerlei terreinen in voor de 28.000 inwoners van Brunssum.

De afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Vastgoed (ROV) houdt zich bezig met de ontwikkeling en uitvoering van beleid op het gebied van ruimte, milieu, duurzaamheid, economie, volkshuisvesting, toerisme, verkeer en grondzaken. Tevens coördineert de afdeling de uitvoering van alle majeure projecten binnen het fysieke domein (woningbouw, commerciële en maatschappelijke voorzieningen en bedrijventerreinen). Het cluster Vastgoed is verantwoordelijk voor de coördinatie, exploitatie en het beheer van o.m. scholen, het zwembad en (sport)accommodaties. 

Binnen de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Vastgoed zijn circa 32 vaste medewerkers werkzaam, met daarnaast enkele medewerkers op basis van tijdelijke inhuur. Voor deze afdeling zijn wij op zoek naar twee nieuwe collega’s voor de vaste functie van:

 

Beleidsmedewerker (2,0 fte):

1,0 fte taakveld Duurzaamheid en Milieu (36 uur p.w.)
1,0 fte taakveld Verkeer en Openbare Ruimte (36 uur p.w.)

 

 

Algemeen profiel van beide functies

De gemeente Brunssum is op zoek naar twee beleidsmedewerkers. In beide functies verricht je algemene beleidsmatige taken. Het betreft o.a.: interne afstemming en advisering richting college en raad, deelname aan en vertegenwoordiging van de gemeente in regionale overlegsituaties en projectgroepen, trekker van participatieprocessen in het bredere belangenveld van de afzonderlijke beleidsterreinen. Je bent aanspreekpunt voor (externe) samenwerkingspartners en burgers. Ook projectondersteuning vormt een onderdeel van je werk. Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten die breed inzetbaar zijn op de diverse themavelden c.q. beleidsterreinen van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Vastgoed.

Specifiek profiel taakveld Duurzaamheid en Milieu

•    je bent mede verantwoordelijk voor het initiëren, opstellen en implementeren van het gemeentelijk beleid op het gebied van duurzaamheid (waaronder energie, warmte, circulaire economie en klimaatadaptatie);
•    je bent verantwoordelijk voor het beleidsterrein milieu (waaronder afval, bodem, geluid, lucht en externe veiligheid);
•    je werkt aan het uitvoeringsprogramma PALET (Parkstad Limburg Energie Transitie) en het uitvoeringsprogramma RESZL (Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg); 
•    je draagt zorg voor het opstellen van de Transitievisie Warmte en het beleid Circulaire Economie;
•    je ondersteunt de projectleider Proeftuin Aardgasvrije Wijk.

Specifiek profiel taakveld Verkeer en Openbare Ruimte

•    je bent verantwoordelijk voor het opstellen van beleidsnotities en adviezen op de taakvelden mobiliteit (verkeer en parkeren), infrastructuur (toerisme) en openbare ruimte;
•    je draagt zorg voor het opstellen en implementeren van een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP);
•    je levert een vakinhoudelijke bijdrage aan diverse projecten waarin het taakveld Verkeer en Openbare Ruimte een belangrijke rol speelt (o.m. Centrumplan, woningbouwlocaties, Schutterspark, Oostflank). 
Wat vragen wij?
•    Je hebt een afgeronde relevante en functiegerichte Hbo-opleiding, gerelateerd aan één of meerdere genoemde beleidsvelden in de vacature;
•    je hebt bij voorkeur 3 tot 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie bij een overheidsorganisatie;
•    je weet de praktische haalbaarheid (acceptatie) van plannen, doelstellingen en acties goed in te schatten en deze te vertalen in heldere adviezen;
•    je hebt ervaring (opgedaan) in participatie en samenspraak met belanghebbenden;
•    je hebt affiniteit en ervaring met projectmatig werken;
•    je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling;
•    je bent omgevingsbewust, resultaatgericht en verantwoordelijk;
•    je bent proactief, zelfstandig en met een meer dan gemiddelde interesse in het vakgebied;
•    je beschikt over visie en inlevingsvermogen, gecombineerd met enthousiasme en gedrevenheid; 
•    je hebt oog voor integraliteit in complexe en multidisciplinaire netwerken;
•    je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en beschikt over de flexibiliteit die het werken in een politiek-bestuurlijke context vraagt;
•    je bent bereid om ’s avonds te werken als dat nodig is (denk aan raadsvergaderingen, inspraakavonden en externe bijeenkomsten).

Wat bieden wij?

De gemeente Brunssum biedt voor beide functies een salaris van maximaal  € 4.494 ,-- bruto (functieschaal 10, salaristabel per 1 oktober 2020) bruto per maand bij een fulltime aanstelling in een 36-urige werkweek.

Door de Wet Normalisering Rechtspositie Arbeidsvoorwaarden Ambtenaren (WNRA) is vanaf 1-1-2020 de CAO-gemeenten en het arbeidsrecht conform het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

In ons arbeidsvoorwaardenpakket bestaat vanaf 1 januari 2017 de mogelijkheid gebruik te maken van het Individueel KeuzeBudget (IKB). Dit biedt de medewerker de vrijheid zelf keuzes te maken over de wijze van uitbetaling van een deel (17,05%) van zijn financiële arbeidsvoorwaarden. Tevens biedt de gemeente een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.

Er wordt een arbeidsovereenkomst aangeboden met een koppeling aan het generieke functieprofiel van Beleidsmedewerker.

Interesse?

Hebben wij je interesse gewekt? Dan ontvangen we graag je CV en uitgebreide motivatie per e-mail via IGOM.. Je kunt reageren op deze vacature tot en met 18 oktober 2020. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 

Meer informatie?

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Luc Speck, hoofd Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Vastgoed. Luc is bereikbaar via telefoonnummer 045- 5278 650 of via luc.speck@brunssum.nl