Privacyrechten van burgers

De gemeente Brunssum gaat veilig en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Toch kan het voorkomen dat u meer wilt weten over hoe wij omgaan met uw gegevens of dat u het ergens niet mee eens bent. Hieronder wordt beschreven welke rechten u hebt.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Uw rechten 

U heeft een aantal rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt of wil gaan gebruiken:

  • Recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan door de gemeente.
  • Recht op informatie: Waarom zijn deze gegevens nodig en wat gaat ermee gebeuren?
  • Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw gegevens als dat nodig is.
  • Recht van verzet tegen verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Recht op het indienen van een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens.

U begint altijd met het inzien van uw persoonsgegevens.

Indienen verzoek

U wilt inzien welke persoonsgegevens de gemeente van u verwerkt? Dien dan een verzoek in. Binnen 4 weken krijgt u een reactie en uitnodiging om de gegevens te komen bekijken. U dient zich hierbij te kunnen legitimeren.

Digitaal

Verzoek inzage persoonsgegevens (inloggen met DigiD)

Post

Dien uw verzoek schriftelijk in bij de gemeente Brunssum.

Persoonsgegevens aanvullen, verbeteren of verwijderen?

Wilt u na het inzien van de gegevens deze laten aanvullen, verbeteren of verwijderen? U kunt dan de gemeente verzoeken indienen waarbij u aangeeft welke wijziging u wenst. Ook op dit verzoek zal de gemeente in ieder geval binnen 4 weken reageren.