Toegankelijkheid

Gemeente Brunssum streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening.

De gemeente doet dit in overeenstemming met het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De gemeente heeft een drietal toegankelijkheidsverklaringen opgesteld.

Toegankelijkheidsverklaring Gemeente Brunssum

Deze verklaring geldt voor het hoofddomein https://www.brunssum.nl met de bijhorende subdomeinen: 

  • https://www.burgerklacht.nl/brunssum/melding.php
  • https://afspraken.brunssum.nl/internetafspraken
  • https://edienstenburgerzaken.brunssum.nl

Bekijk de toegankelijkheidsverklaring Gemeente Brunssum nu

Het toegankelijkheidslabel van Gemeente Brunssum. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Toegankelijkheidsverklaring OnsBrunssum

Deze verklaring geldt voor het hoofddomein https://www.onsbrunssum.nl.

Bekijk de toegankelijkheidsverklaring OnsBrunssum nu

Het toegankelijkheidslabel van OnsBrunssum. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Toegankelijkheidsverklaring Zwembad de Bronspot

Deze verklaring geldt voor het hoofddomein https://www.zwembaddebronspot.nl.

Bekijk de toegankelijkheidsverklaring Zwembad de Bronspot nu

Het toegankelijkheidslabel van Zwembad de Bronspot. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.