Toegankelijkheid

Brunssum heeft een website die voor iedereen toegankelijk is.

De gemeente werkt volgens de webrichtlijnen. Bij de lancering van de website is de volledige website toegankelijk ingericht, met uitzondering van enkele PDF-bestanden. Kunt u een PDF-bestand niet raadplegen of heeft u vragen over de toegankelijkheid van deze website neem dan contact op met: gemeente@brunssum.nl.

Pdf's voldoen niet volledig aan de webrichtlijnen

Specificatie

Pdf-documenten op brunssum.nl

Oorzaak

De webrichtlijnen stellen zeer hoge eisen aan pdf-bestanden. Diverse partijen leveren pdf’s aan voor deze website. Niet iedereen beschikt over de specifieke kennis om een pdf te maken volgens de webrichtlijnen. Daardoor kunnen wij niet garanderen dat alle pdf’s op de site aan de webrichtlijnen voldoen.

Gevolg

De gemeente Brunssum is van mening dat de afwijking van de norm voldoende is opgelost door een goed alternatief aan te bieden.

Alternatieven

Als oplossing voor het probleem hanteert de gemeente een set met minimale eisen voor pdf’s op de website. Uitgangspunt blijft om pdf’s te publiceren die helemaal aan de webrichtlijnen voldoen. Maar de gemeente accepteert voorlopig ook pdf’s die aan de volgende eisen voldoen: de indeling is PDF/A-1a of PDF/UA-1, de tekst moet selecteerbaar en kopieerbaar zijn en de pdf bevat geen gescande documenten.

Maatregelen

De gemeente stelt strenge eisen aan nieuwe pdf’s. De pdf’s moeten minimaal voldoen aan de eisen onder 'Alternatieven'. Daarnaast werkt de gemeente aan een toegankelijk pdf-sjabloon.