Duurzame elektriciteit

De Parkstadgemeenten hebben de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Hoe we dat doel willen bereiken wordt beschreven in het programma Parkstad Limburg Energietransitie (PALET). Op welke plekken er grootschalig energie kan worden opgewekt is vastgelegd in de Regionale Energiestrategie (RES Zuid-Limburg).

Voor het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Brunssum zijn PALET en RES Zuid-Limburg belangrijke kaders. Met wind- en zonne-energie kan Brunssum een evenredige bijdrage leveren aan de energietransitie. Zo wordt er op dit moment gewerkt aan de ontwikkeling van een gemeentelijk zonnepark.

Zonne-energie

De afgelopen jaren zijn er steeds meer zonnepanelen op daken van woonhuizen en bedrijven geïnstalleerd. Inmiddels is ruim één op de vijf woningen in Brunssum voorzien van zonnepanelen. Overweegt u ook zonnepanelen? De gemeente Brunssum heeft een Zonnekaart waarop u kunt zien of uw dak gunstig gelegen is en hoeveel elektriciteit u thuis zou kunnen opwekken. Milieu Centraal heeft daarnaast een overzicht gepubliceerd met informatie over zonnepanelen en een checklist die u kan helpen met het besluit om zonnepanelen te nemen. Ook de WoonWijzerWinkel kan u hierbij helpen met informatie en advies. Wilt u meer weten over de techniek en de keuzes die u kunt maken? Lees dan: hoe werken zonnepanelen?

Vergunning nodig?

In de meeste gevallen hoeft u geen vergunning aan te vragen voor het plaatsen van zonnepanelen. Meer informatie over het vergunningvrij installeren van zonnepanelen vindt u op de website van de rijksoverheid. Als u in een monument woont heeft u wel een vergunning nodig. U moet ook een vergunning aanvragen als u in een zogeheten 'Beschermd stads- of dorpsgezicht' woont (het donkergrijze gebied op de kaart) en de zonnepanelen gericht zijn naar openbaar gebied. De benodigde omgevingsvergunning is dan overigens gratis en we helpen u er graag bij.

Windenergie

Windenergie heeft een groot voordeel ten opzichte van zonne-energie, namelijk dat er veel minder ruimte voor nodig is. Een windturbine van 3 megawatt produceert ongeveer evenveel stroom als 6 tot 8 hectare zonnepanelen. Windturbines zijn uiteraard wel veel zichtbaarder in het landschap. De mogelijke gebieden voor windenergie in Brunssum liggen op de Oostflank. Hier ligt echter ook een veiligheidszone rondom de AWACS-vliegbasis in Geilenkirchen. Samen met andere betrokkenen onderzoeken we of dat veilig naast elkaar kan bestaan. Ook wordt bekeken of windturbines aansluiten op de overige wensen voor de ontwikkeling van het Oostflankgebied. Op het moment dat uit het verkennend onderzoek blijkt dat windenergie technisch mogelijk én financieel haalbaar is, zal ook bepaald worden hoe de inwoners van Brunssum in het vervolgproces meegenomen zullen worden.

zon en win banner