Webinar Energiezuinig en Aardgasvrij wonen 29-9-2022

Op donderdagavond 29 september 2022 praatte wethouder Merle van Leusden geinteresseerden bij over Energiezuinig en Aardgasvrij wonen in Brunssum tijdens een webinar. Gesproken werd over de stappen die Brunssum heeft gezet, gaat zetten in de toekomst en welke rol de gemeente en burgers daarin kunnen en gaan vervullen.

Terugkijken

De sessie werd opgenomen en is hieronder terug te kijken. De bijbehorende presentatie is hier te raadplegen.

 

Q&A naar aanleiding van webinar

 

Hoe meer mensen nu individuele oplossingen inzetten,  hoe lastiger het straks is om toch een collectieve oplossing in een wijk te realiseren. Hoe gaan jullie daarmee om?

Dat klopt. Daarom is het nu vooral belangrijk dat we gaan isoleren. Na de vaststelling van de Transitievisie komt er meer duidelijkheid waar collectieve of individuele oplossingen het beste kunnen komen. 

Is het rentepercentage van leningen? gekoppeld aan het inkomen?

Het warmtefonds heeft een renteloze lening voor inkomende tot zo’n 45000 euro. Wel moeten deze inwoners in een wijkaanpak van de gemeente wonen. https://www.warmtefonds.nl/nieuws/energiebespaarlening-met-0-rente-straks-voor-huishoudens-met-verzamelinkomen-tot-45014-per-jaar 

Is er al met Enexis gekeken welke wijken klaar zijn direct volledig op warmtepompen over te schakelen?

Ja, dat hebben we in beeld. Eigenlijk is er nog geen enkele wijk geschikt om nu al volledig van het gas af te gaan met warmtepompen.

Hoe wordt er gekeken naar het verwarmen met airco’s (lucht-warmtepomp)

Een airco is ook een soort warmtepomp. Alleen verwarmt deze lucht. Als je deze uitzet wordt het snel weer koud. Dat werkt dus anders dan een systeem met bijv. een warmtepomp die je hele huis kan verwarmen en koelen.

Hebben we inzicht in energie labels in Brunssum?

Ja, dat weten we. Niet alle labels zijn definitieve energielabels, dus er zijn vast hier en daar nog wat verschillen. De kaart met slechte energielabels is terug te vinden in de presentatie, dat zijn er in Brunssum best veel.

Er was in het verleden een actie bij de WoonWijzerWinkel met een voucher waarbij men 90 euro terugkreeg bij 100 euro besteding. Komt dit nog eens terug?

Klopt. Momenteel zijn daarvoor geen concrete plannen. In de uitwerking van het regionale isolatie- en verduurzaamingsprogramma kijken we welke ondersteuning voor welke doelgroep belangrijk is. We hopen dan ook uit de enquête energiezuinig en aardgasvrij wonen informatie bij alle Brunssumers op te halen over wat er nou precies belangrijk is.

In hoeverre wordt er regionaal ook gekeken naar de startanalyse aardgasvrije buurten van het PBL?

Deze is gebruik bij de opstelling van de Transitievisie warmte 1.0. Deze is terug te vinden op www.brunssum.nl/energie. Voor de Transitievisie warmte 2.0 verdiepen we deze met meer lokale informatie.

Komt er voor de wijk Treebeek een programma om gezamenlijk van het gas af te gaan?

Als uit de enquête blijkt dat veel bewoners dat willen en we zien in onze studie dat dit financieel ook interessant is voor bewoners, kunnen we in overleg met de buurt hiervoor een plan maken. Zodra de buurt aan de beurt is. We kunnen niet overal tegelijk starten. Ook omdat Enexis stap voor stap aanpassingen aan de energievoorzieningen moet uitvoeren.

Maken de eigendommen van de gemeente ook onderdeel uit van dit project?

Ja, zeker.  Als gemeente hebben we in het klimaatakkoord de voorbeeldrol gekregen. Als gemeente willen we dan ook graag flinke stappen gaan zetten.

Hoever zijn de plannen voor een hoog temperatuur warmtenet?

Nog niet. Zoals gezegd zijn er in Brunssum alleen bronnen voor een lage temperatuur netwerk. De komende periode gaan we nader bekijken hoeveel woningen deze bronnen kunnen bedienen.

Hoe zit het met het Mijnwaterproject qua warmtenet?

Dit is alleen in de wijk Lemmender onderzocht. De komende tijd zullen we hierover meer duidelijkheid geven naar die bewoners. Dit hangt dan ook samen met het onderzoek naar warmtenetten gemeentebreed. Dit omdat zo’n netwerk duur is om aan te leggen en dus meestal niet voor één buurt wordt aangelegd.

Wordt er collectief gekeken naar het verwijderen van gas aansluitingen?

Dat kan meegenomen worden in het uitvoeringsplan dat we per buurt moeten maken. Als een buurt ook van het aardgas af wil gaan.

Kan er geen warm water worden opgepompt uit oude mijngangen?

Dat is van veel factoren afhankelijk.  Staatstoezicht op de mijnen heeft hierin bijvoorbeeld een belangrijke rol. Als gemeente hebben we niet altijd bevoegdheden als het gaat over de bodem en het gebruik hiervan.

De periode van plannen maken is lang, dit kan mensen weerhouden nu zelf stappen te zetten.

Dat is niet nodig, want isoleren is bijvoorbeeld altijd een goed idee. Als u wilt weten wat er nog allemaal nu gedaan kan worden?  Doe dan de woningscan van de WoonWijzerWinkel of de verbetercheck die te vinden is via www.brunssum.nl/energie

Wat als je buurt nu als geel gemarkeerd is, blijft deze dan individueel of wordt dit toch door de gemeente als collectief aangepakt?

Dat kunnen we nu nog niet zeggen. Geel of blauw op de kaart betekent nu vooral geschikt voor lagetemperatuur oplossing.

Is waterstof niet veel geschikter als energiedrager? Waarom wachten we daar niet op?

Nee, als regio willen we ten eerste dat het geld dat we uitgeven aan energie in de regio blijft. Daarnaast is het efficiënter om stroom in een warmtepomp te stoppen dan waterstof hiervan te maken.  Er is een waterstofladder, waterstof komt er vooral voor industrie en transport. Voor woningen zijn andere oplossingen beter.

Wat kan een VVE doen om te verduurzamen?

Voor een VVE kan het moeilijker zijn om te verduurzamen omdat dit alle bewoners raakt die onderdeel zijn van deze VVE. Voor informatie over verduurzamen voor VVE’s is er op de website van HierOpgewekt een kennisdossier beschikbaar. De WoonWijzerWinkel biedt ook diensten aan voor VVE’s. Meer over deze diensten op de website van de WoonWijzerWinkel.

Voor het vinden van financiering kan de energiesubsidiewijzer worden geraadpleegd. 

Heb ik een vergunning nodig voor het verduurzamen van mijn woning?

Afhankelijk van de maatregelen die u gaat nemen, kan het zijn dat u een vergunning nodig heeft. Dit speelt bij:

  • Het isoleren van de woning aan de buitenzijde. Vanuit de bouwregelgeving wordt dit gezien als bouwen. Daarnaast wijzigt de uiterlijke verschijningsvorm van een woning, waardoor er welstandsaspecten spelen.
  • Bij het plaatsen van een airco of warmtepomp. Ook hier spelen welstandsapecten en kan niet altijd vanwege constructieve redenen een airco of warmtepomp op de gewenste plek geplaatst worden. Bovendien maken deze apparaten geluid en moeten dan ook voldoen aan geluidnormen. Dit om geluidoverlast te voorkomen. De gemeente dient hier op toe te zien. Kijk voor meer informatie daarover hier
  • Bij het plaatsen van zonnepanelen. In de meeste gevallen hoeft u geen vergunning aan te vragen voor het plaatsen van zonnepanelen. Meer informatie over het vergunningvrij installeren van zonnepanelen vindt u op de website van de rijksoverheid. Als u in een monument woont heeft u wel een vergunning nodig. U moet ook een vergunning aanvragen als u in zogeheten beschermd stads- of dorpsgezicht woont (het donkergrijze gebied op de kaart (pdf, 2 MB)) en de zonnepanelen gericht zijn naar openbaar gebied. De benodigde omgevingsvergunning is dan overigens gratis, voor zover de zonnepanelen enkel een alleen vergunning plichtig zijn vanwege het beschermd stads- en dorpsgezicht.