Energiezuinig wonen

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 alle woningen en andere gebouwen in Nederland goed geïsoleerd en aardgasvrij zijn. Dat geldt dus ook voor Brunssum. Koken, douchen en uw huis verwarmen zonder aardgas..., hoe dan?

Een hele opgave, maar het kán! En over een paar jaar dóen we dat ook. Het maakt niet uit of u huurder of eigenaar van de woning bent. En we wachten natuurlijk niet af tot 2050, maar gaan nu alvast samen op weg gaan naar een energiezuinig en aardgasvrij Brunssum. Stap voor stap en buurt voor buurt. In de  'Transitievisie Warmte 2.0' (afgekort TVW) staat uitvoerig beschreven hoe de gemeente, samen met inwoners en andere partners, de komende jaren stappen wil zetten naar energiezuinige en aardgasvrije gebouwen. Elke vijf jaar wordt deTVW opnieuw bekeken en vastgesteld.

De Transitievisie Warmte 2.0 in het kort

Wethouder duurzaamheid Merle Brüning legt in dit filmpje kort en bondig uit wat de Transitievisie Warmte 2.0 is en wat het voor Brunssum, en dus ook voor u, betekent:

 

De uitgebreide Transitievisie Warmte 2.0 is als pdf te downloaden via deze link: Transitievisie Warmte 2.0  

Buurtgericht, gemeentebreed en in Parkstad verband

De gemeente start met een buurtgerichte aanpak. Daarnaast zetten we gemeentebreed én in Parkstad verband stappen op weg naar een energiezuinig en aardgasvrij Brunssum. 

 • Buurtgericht
  Buurt voor buurt gaat de gemeente samen met de bewoners een uitvoeringsplan maken, te beginnen in buurten met veel woningen met een laag energielabel en waarbij de betaalbaarheid van de energierekening onder druk staat. In het uitvoeringsplan komt te staan welke stappen nodig zijn om aardgasvrij te worden. We nemen de tijd om met bewoners in gesprek te gaan om samen te komen tot een haalbaar en betaalbaar alternatief voor aardgas in de woning. We beginnen met een verkenningsfase waarin we buurtgegevens verzamelen en met bewoners praten over de buurt, hun leefomgeving en het woongenot in relatie tot verduurzaming. De tweede stap is het opstellen van een projectplan op basis van alles wat er in de verkenningsfase is opgehaald. Het uitvoeringsplan is de derde stap. Op basis van het projectplan bekijken we gezamenlijk wat de beste aanpak en oplossing is. In het uitvoeringsplan leggen we vast hoe de uitvoering er uit gaat zien en welke subsidie- en financieringsmogelijkheden er zijn. Pas als het uitvoeringsplan is vastgesteld, kan de uitvoering starten. Dat is de vijfde en laatste stap. 

  Stappenplan buurtaanpak

  Eind 2023 ging we met de bewoners van de eerste twee startbuurten aan de slag: Lemmender en Schuttersveld. De globale planning per buurt tot en met 2032 ziet u in de afbeelding hieronder. 

          Buurtplanning kaart TVW 
          Planning lijst buurt TVW

 • Gemeentebreed en in Parkstad verband
  Als w​oningeigenaar hoeft u natuurlijk niet te wachten met verduurzamen tot uw buurt op de planning van de gemeente staat. U kunt zelf aan de slag met het nemen van energiezuinige, duurzame maatregelen en daarmee direct kosten besparen. Gemeentebreed en in Parkstadverband wordt gewerkt met het Isolatie- en Verduurzamingsprogramma Parkstad Limburg.

  Dit programma biedt:
  • extra ondersteuning voor woningeigenaren met een slecht energielabel en een relatief laag inkomen;
  • collectieve inkoopacties voor isoleren;
  • actieve ondersteuning van woningeigenaren bij het nemen van energiezuinige maatregelen waar dat kan en nodig is.

Vragen of missende informatie?

We hebben antwoorden op veel gestelde vragen al voor u verzameld: Vraag en Antwoord.
Heeft u daarnaast nog vragen over energiezuinig wonen of de Transitievisie Warmte, of mist u nog informatie? Stuur dan een e-mail naar duurzaam@brunssum.nl of bel 045-5278555 en vraag naar team duurzaamheid.