Vraag en antwoord

In de onderstaande twee video's geeft wethouder duurzaamheid Merle Brüning antwoord op veel gestelde vragen over de Transitievisie Warmte:

Vraag & antwoord deel 1:

 

Vraag & antwoord deel 2:

 

Waarom moeten we van het gas af?

Dat is afgesproken in het Kimaatakkoord. Zodat we straks veel minder fossiele brandstoffen nodig hebben én veel minder CO2 uitstoren. Dat is niet alleen beter voor het milieu, het klimaat en de planeet, maar ook voor uw gezondheid én je portemonnee. U kunt flink besparen op energiekosten als u start met het verduurzamen van uw woning, dat daarmee ook nog eens een beter energielabel krijgt en in waarde stijgt. Win-win dus.

Waar vind ik de volledige TVW 2.0 

De pdf van de Transitievisie Warmte is hier te downloaden: Transitievisie Warmte 2.0

Wat houdt het verduurzamen van woningen precies in, waar moet ik aan denken?

Bij verduurzamen van woningen moet u denken aan isoleren, ventileren, op een andere manier koken, douchen en verwarmen dan met aardgas. Veel kleine duurzaamheidsmaatregelen kunt u zelf snel en eenvoudig nemen, zoals: radiatorfolie, tochtstrips, gordijnen en LED lampen.  

Isoleren en ventileren, wat betekent dit allemaal concreet?

Het isoleren van vloer, dak, gevels, ramen en kozijnen is altijd een goed idee. Dat bekijken we meestal als eerste stap. Energie die niet meer nodig is om de woning te verwarmen in de winter óf juist te koelen in de zomer, hoeven we ook niet op te wekken. Zo eenvoudig is het. Dat is niet alleen duurzaam en goed voor het klimaat en de planeet, maar ook goed voor je portemonnee! Let op: zorg bij isoleren wel voor voldoende ventilatie voor een gezond woonklimaat in huis!

Hoe gaat de gemeente Brunssum om met spouwmuurisolatie in relatie tot de wet natuurbescherming (vleermuizen).

De gemeente werkt, samen met de andere Parkstad gemeenten, aan een zogenaamd 'Soortenmanagementplan', dat kan zorgen voor de benodigde ontheffingsmogelijkheden van de wet natuurbescherming. Ook zijn we in dit verband in overleg met de Provincie Limburg om onder bepaalde voorwaarden toch al stappen te mogen zetten. Zodra hierover meer bekend is, volgt er een update op deze informatie.

Waar vind ik meer informatie over verduurzaming voor mijn woning

De WoonWijzerWinkel is het energieloket van de Parkstad gemeenten en kan u helpen met technisch advies over het verduurzamen van uw woning. Ook biedt de WoonWijzerWinkel diensten aan zoals een maatwerkadvies voor uw woning en informatie over betrouwbare leveranciers, beschikbare subsidies en regelingen.
U kunt ook eerst een online woningscan doen via www.verbeterjehuis.nl om een goed beeld te krijgen van energiebesparende maatregelen en alternatieven voor uw persoonlijke woonsituatie, de kosten, subsidies en regelingen. In deze folder van de WoonWijzerWinkel vidt u alvast 21 bruikbare tips om energie te besparen: 21 energiebespaartips

Hoe ziet de planning van de gemeente eruit en wanneer moet mijn buurt van het gas af?

In 2050 moeten alle woningen in Nederland en dus ook in Brunssum aardgasvrij zijn. We hebben dus nog wel even. Maar we gaan natuurlijk niet achterover zitten afwachten tot het zover is. Nee, we bereiden ons nu al goed voor op een energiezuinig en aardgasvrij Brunssum. En dat doen we samen!

In de brief die alle Brunssumers in oktober 2023 van de gemeente kregen over de Transitievisie Warmte staat een globale planning per buurt met een jaartal. Het jaartal in de brief betekent NIET dat in dat jaar de gaskraan dichtgaat! Het betekent wél dat we in dat jaar van plan zijn om te starten met het onderzoek (de zgn. verkenning) in de buurt. Vanaf dan gaat de gemeente in gesprek met de bewoners over het verduurzamen en toekomstbestendig maken van de buurt en dus ook de woningen. Maakt u zich dus geen zorgen dat gaskraan zomaar ineens dichtgaat, want dat is zeker niet aan de orde! Om een idee te geven: het kan vanaf de verkenning wel 8 jaar duren voordat de plannen die we samen maken daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Buurtplanning kaart TVW​​​​​​

Moet ik wachten op de gemeente met verduurzamen?

Nee, zeker niet! U kunt ook zelfstandig eerder aan de slag gaan met uw eigen woning. Heeft u technische vrage of advies op maat nodig, dan kunt u hiermee terecht bij de WoonWijzerWinkel in Kerkrade. Brunssum werkt tevens in Pakstad verband samen met de WoonWijzerWinkel aan het Isolatie- en Verduurzamingsprogramma Parkstad Limburg, een gezamenlijk isolatie- en verduurzamingsprogramma voor de regio waar u aan kunt meedoen.

Ik woon in een huurwoning en ben niet de eigenaar, hoe gaat het dan verder?

Landelijk is afgesproken dat woningcorporaties voor eind 2028 alle woningen naar minimaal energielabel D hebben geïsoleerd. Ook particuliere verhuurders moeten hun woningen verduurzamen. Het Rijk werkt aan maatregelen, zoals een een verhuurverbod of huurkorting, indien hieraan niet tijdig wordt voldaan. De verhuurder moet dus investeren in het verduurzamen van de woning. Kleine en eenvoudige energiebesparende maatregelen, zoals radiatorfolie, tochtstrips en LED lampen, kan een huurder zelf nemen. Als uw buurt aan de beurt is voor het maken van een uitvoeringsplan, dan doen alle gebouwen mee: koop- en huurwoningen, maar ook kantoren of andere gebouwen. De gemeente is dan al in gesprek met de woningcorporaties over het verduurzamen van de huurwoningen.

Wat kan een Vereniging van Eigenaren (VvE) doen om te verduurzamen?

Voor een Vereniging van Eigenaren (VvE) kan het moeilijker zijn om te verduurzamen omdat dit alle bewoners raakt die onderdeel zijn van deze VvE. Voor informatie over verduurzamen voor VvE’s is er op de website van HierOpgewekt een kennisdossier beschikbaar. Ook de WoonWijzerWinkel biedt diensten aan voor VvE’s. Voor het vinden van financieringsmogelijkheden kan de energiesubsidiewijzer worden geraadpleegd. 

Mijn woning valt onder beschermd stads- en dorpsgezicht; wordt daar rekening mee gehouden?

In Brunssum vallen veel woningen onder beschermd stads- en dorpsgezicht, zie het donkergrijze gebied op deze kaart. Ook deze woningen worden verduurzaamd. De gemeente heeft niet alleen de taak gekregen om gebouwen aardgasvrij te maken, maar ook om woningen te isoleren tot minimaal label D. Om dit mogelijk te maken wordt er gewerkt aan welstandsbeleid waarin meer duidelijkheid moet komen over de mogelijkheden van verduurzaming, ook in beschermd stads- en dorpsgezicht. In 2024 kunt u meepraten in het opstellen van dit beleid. Later volgt meer informatie hierover. 

Wie gaat de verduurzaming van de woningen betalen?

Als woningeigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en het verduurzamen van uw woning. Er zijn verschillende subsidies, regelingen en/of leningen mogelijk, afhankelijk van de maatregelen die u wilt nemen. Deze kunt u vinden op https://www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer  

Zodra de gemeente gaat starten in uw buurt, wordt u hierover nader geïnformeerd. Bij het uitwerken van de plannen vinden we haalbaarheid en betaalbaarheid belangrijk. De gemeente ondersteunt waar dat kan en nodig is. 

Zijn er straks ook mogelijkheden zoals eerder bij het zonnepanelenproject, in de zin van ontzorging en leningen?

Als we in de buurt aan de slag gaan met de verduurzaming willen we graag werken aan een plan voor energiezuinig en aardgasvrij wonen. Dat is ook het ideale moment om te kijken of er nog zonnepanelen kunnen worden geplaatst of andere duurzame maatregelen kunnen worden meegenomen. Deze kunnen wat ons betreft gewoon meelopen in de ontzorging om tot een lening te komen. Op dit moment zijn er voor zonnepanelen geen subsidies beschikbaar. In het Isolatie- en Verduurzamingsprogramma Parkstad Limburg staat op welke wijze inwoners ondersteund worden bij het nemen van maatregelen. In dit programma gaan we voor de eerste periode uit van collectieve inkoopacties en ontzorging voor de aanvraag van subsidies en/of financiering. Het programma start vanaf 2024 en loopt tot 2030. Tijdens deze periode zal ook regelmatig worden bekeken wat dit programma aan nieuw aanbod kan ontwikkelen. Het is dus een soort groeiend programma tot 2030.

Mijn CV-ketel is aan vervanging toe. Wat moet ik doen?

Is uw cv-ketel aan vervanging toe? Dan is dat misschien wel hét moment om na te denken over een duurzaam alternatief, zoals een volledig elektrische- of hybride warmtepomp. De experts van de WoonWijzerWinkel kunnen u een passend advies geven voor uw woning en jouw situatie. Zij informeren u ook graag over betrouwbare leveranciers, subsidies en regelingen. En ze hebben daarnaast veel tips om jouw woning nog verder te verduurzamen. Kijk op: www.WoonWijzerWinkel.nl/limburg

Heb ik vergunningen nodig voor verduurzaming?

Afhankelijk van de maatregelen die u gaat nemen, kan het zijn dat u een vergunning nodig heeft. Dit speelt bij:

  • Het isoleren van de woning aan de buitenzijde. Vanuit de bouwregelgeving wordt dit gezien als bouwen. Daarnaast wijzigt de uiterlijke verschijningsvorm van een woning, waardoor er welstandsaspecten spelen.
  • Bij het plaatsen van een airco of warmtepomp. Ook hier spelen welstandsapecten. Om constructieve redenen kan een airco of warmtepomp niet altijd op de gewenste plek geplaatst worden. Bovendien maken deze apparaten geluid en ze moeten dan ook voldoen aan geluidnormen. Dit om geluidoverlast te voorkomen. De gemeente dient hier op toe te zien.
  • Bij het plaatsen van zonnepanelen. In de meeste gevallen hoeft u geen vergunning aan te vragen voor het plaatsen van zonnepanelen. Meer informatie over het vergunningvrij installeren van zonnepanelen vindt u op deze website van de rijksoverheid. Als u in een monument woont heeft u wel een vergunning nodig. U moet ook een vergunning aanvragen als u in zogeheten 'Beschermd Stads- en Dorpsgezicht' woont (het donkergrijze gebied op de kaart) en de zonnepanelen gericht zijn naar openbaar gebied. De benodigde omgevingsvergunning is dan overigens gratis, voor zover de zonnepanelen enkel en alleen vergunningplichtig zijn vanwege het beschermd stads- en dorpsgezicht.  
Hoe zit het met waterstof en/of biogas (groen gas)?

Tot tenminste 2030 kunnen we beide alternatieven niet inzetten als alternatief voor aardgas:

  • Biogas of groen gas zal niet voldoende voorhanden zijn voor alle woningen. Ook is het onzeker of dit een betaalbaar alternatief is.We zullen dus selectief moeten zijn om dit in te zetten, denk bijvoorbeeld aan monumenten.
  • Waterstof zal vooral worden ingezet voor industrie en logistiek en niet voor woningen. Ook kunnen waterstof en groen gas niet beide door hetzelfde leidingnetwerk. Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden. Voor woningen lijkt groen gas logischer dan waterstof.
  • Voor nu is er uitgegaan van bewezen technieken maar er is in het uitwerken van plannen zeker ruimte voor innovaties. Samen met de buurt bepalen we ook welke mogelijkheden we gaan onderzoeken. Dat leggen we vast in een gezamenlijk projectplan.
Is het stoken van hout een duurzaam alternatief voor aardgas?

Nee, hout stoken is geen duurzaam alternatief voor aardgas. Ook niet als daarvoor een pelletkachel wordt gebruikt. Kiest u er toch voor om hout te stoken, kijk dan voor tips op de Stookwijzer. Meer informatie over verwarmen op gas of hout vindt u bij Milieu Centraal.​

Andere vragen of meer weten? 

Heeft u na het bekijken van de video's en/of het nalezen van de bovenstaande antwoorden nog meer vragen, of wilt u meer weten over één van de genoemde onderwerpen? Neem dan contact op met team duurzaamheid: tel. 045 - 52 78 555 of mail: duurzaam@brunssum.nl.