Groene daken en gevels

Heeft u plannen voor het vergroenen van uw dak of gevel? Dat is een uitstekend idee! De gemeente Brunssum stelt daar subsidie voor beschikbaar.

Groene daken en gevels passen in het beleid van de gemeente om gebouwen, de openbare én de private omgeving klimaatbestendig te maken. Zowel eigenaren als huurders van woningen en bijvoorbeeld kantoorpanden in Brunssum, kunnen in aanmerking komen voor de subsidie. Zo zorgen we samen voor een prettigere leefomgeving en draagt u bij aan een duurzamere wereld.

groen-dak-gevel

Meer groen, minder wateroverlast

Groene daken en gevels houden ongeveer de helft van het regenwater dat op dat oppervlak valt vast. Door verdamping wordt dit water geleidelijk teruggebracht in de atmosfeer. Daardoor ontstaat er minder kans op wateroverlast. Naast het vasthouden van water, zorgen groene daken en gevels voor verkoeling in de zomer en extra isolatie in de winter. En dat is gunstig voor de portemonnee met de stijgende gasprijzen. 
Er zijn ook andere voordelen. Groene daken en gevels halen stikstof en fijnstof uit de lucht. Dat betekent schonere lucht en daarmee leveren ze dus ook een bijdrage aan een gezondere leefomgeving. De vergroening van de, vaak flinke, gevel- en dakoppervlakken komt bovendien ten goede aan de biodiversiteit. En groene daken en gevels zien er ook nog eens mooi uit! Ook dat draagt bij aan een prettige leefomgeving.

Gebruik maken van de Stimuleringsregeling groendaken en groengevels 2022-2024?

Vul dan hieronder het aanvraagformulier in. Natuurlijk zijn er voorwaarden, zodat het subsidiegeld op de juiste plek terechtkomt. Die voorwaarden vindt u in de regeling, maar u kunt hieronder ook in de samenvatting snel bekijken of u aan de voorwaarden voldoet. Vul het aanvraagformulier altijd volledig in, want alleen complete aanvragen kunnen worden afgehandeld. En wacht niet te lang, want op = op. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld.

Samenvatting voorwaarden

Bekijk voor u het aanvraagformulier invult altijd de volledige regeling.

 • Aanleg van groen dak, groenegevel of verticale tuin moet plaatsvinden binnen de gemeente Brunssum
 • Dak moet bestaan uit een hout- of betonconstructie met voldoende dragend vermogen volgens de regels van het Bouwbesluit. 
 • De aanvraag van een groen dak is alleen bedoeld voor het hoofdgebouw (dus geen subsidie voor bijgebouwen) en alleen voor een plat dak.
 • Subsidie geldt bij nieuwbouw ook voor hellende daken als dit past binnen de omgevingsvergunning. 
 • Een groene gevel of verticale tuin moet volledig zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte.
 • De oppervlakte van een groen dak bedraagt minimaal 10 m2 voor een woning en minimaal 50m2 voor een pand
 • De oppervlakte van een groene gevel of verticale tuin bedraagt minimaal 5 m2 voor een woning en minimaal 10m2 voor een pand
 • Het groene dak heeft een minimale wateropslag van 25l/m2 bij een extensief groen dak en minimaal 50 l/m2 bij een intensief groen dak (aantoonbaar middels opgave leverancier)
 • Een groen dak, groene gevel of verticale tuin moet minstens 5 jaar in goede staat blijven; de verstrekte subsidie kan gedeeltelijk of geheel worden teruggevorderd als dit niet gebeurt
 • Bij een groene gevel of verticale tuin mag de begroeiing geen overlast (overhangend groen) veroorzaken voor een aangrenzend pand 
 • Ontwerp, aanleg en onderhoud van een groen dak, groene gevel of verticale tuin moeten deugdelijk en zorgvuldig worden uitgevoerd conform de in artikel 1 genoemde producteisen van de beleidsregel. 
 • De aanleg van een groen dak of groene gevel of verticale tuin mag pas starten nadat de subsidie is verleend.
 • Binnen zes maanden na datum van de subsidieverlening wordt met de aanleg van een groen dak, groene gevel of verticale tuin een aanvang gemaakt. Binnen 1 jaar na datum van subsidieverlening moeten de werkzaamheden zijn afgerond. De subsidie zal niet worden uitbetaald als aan deze voorwaarden niet is voldaan.

Subsidiebedragen

 1. De subsidie bedraagt voor eigenaren en huurders € 40 per m2 aangelegde extensieve groendak voorziening. 
 2. De subsidie bedraagt voor eigenaren en huurders € 115 per m2 aangelegde intensieve groendak voorziening. 
 3. De subsidie bedraagt voor eigenaren en huurders € 115 per m2 aangelegde verticale tuin voorziening.
 4. De subsidie bedraagt voor eigenaren en huurders € 25 per m2 aangelegde groengevel voorziening. 
 5. De subsidie bedraagt ten hoogste € 25.000 voor een pand, waarbij per kadastrale locatie slechts voor één pand subsidie wordt verleend. 

De hoogte van de bedragen als bedoeld onder punt 1 t/m 4 is inclusief de door het Waterschap beschikbaar gestelde subsidie van € 5 per m2, op grond van de Beleidsregel subsidieverlening afkoppelen regenwater private terreinen.

U kunt uw aanvraag online indienen, maar u kunt ook het aanvraagformulier downloaden. Om het formulier volledig in te kunnen vullen heeft u de volgende gegevens nodig:

 • IBAN nummer
 • Foto’s en omschrijving van de bestaande situatie
 • Eventueel berekeningen en toelichting van de constructie
 • Omschrijving in de vorm van een offerte of productblad van de leverancier over het te plaatsen product inclusief het gewenste aantal vierkante meters.

Laatste stap: Vaststellen subsidie

Heeft u bij de gemeente Brunssum een subsidie voor een groen dak, groene gevel of verticale tuin aangevraagd en is deze toegekend? Dan heeft u nog één stap te zetten om het subsidiegeld te ontvangen; het aantonen dat de werkzaamheden daadwerkelijk volgens afspraak zijn uitgevoerd. Dat doet u door een verzoek tot vaststelling in te dienen via deze link of via gemeente@brunssum.nl.
Bij een verzoek tot vaststelling levert u minimaal de volgende gegevens aan:

 • Formulier verzoek tot vaststelling.
 • Foto’s (minimaal 3 stuks) van het gerealiseerde project.
 • Factuur van de leverancier.

Als uw subsidie wordt vastgesteld, ontvangt u van ons bericht en wordt binnen 6 weken het subsidiebedrag uitbetaald.