In Brunssum pakken we laaggeletterdheid samen aan!

Taal is belangrijk. Een goede taalbeheersing zorgt ervoor dat we mee kunnen doen in de maatschappij.
Helaas zijn er veel mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Zij zijn laaggeletterd en kunnen zich niet goed redden in een maatschappij waarin taal zo belangrijk is.

De gemeente Brunssum zet zich samen met de bibliotheek, het Vista college en het Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk in om laaggeletterdheid bespreekbaar te maken en alle inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven te helpen bij het verbeteren van hun taalvaardigheid.

Wat is laaggeletterdheid?

Laaggeletterdheid is niet hetzelfde als analfabetisme. Iemand die analfabeet of ongeletterd is, kan helemaal niet lezen en schrijven. Mensen die laaggeletterd zijn, kunnen wel lezen en schrijven maar hebben hier vaak moeite mee. Zoveel moeite dat ze niet goed genoeg kunnen functioneren in de samenleving.

Ze hebben bijvoorbeeld moeite met het invullen van formulieren (denk aan zorgtoeslag, belastingaangifte…), ze kunnen reisinformatie niet goed lezen in het openbaar vervoer, hebben moeite met pinnen, werken met een computer en solliciteren. Bovendien begrijpen ze vaak belangrijke informatie over gezondheid en zorg niet of niet goed.

Waarom hulp zoeken?  

Mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven, begrijpen veel informatie niet (goed). Wanneer je informatie niet goed begrijpt, ben je minder zelfredzaam.

Laaggeletterdheid herkennen

Laaggeletterdheid is vaak moeilijk zichtbaar omdat mensen zich schamen en hun probleem goed weten te verbergen. Vaak laten ze lees- en schrijftaken over aan partner, kinderen, familie of vrienden. Ze zijn vaak ‘hun bril vergeten’, ‘kunnen niet zo goed met computers overweg’ of ‘vullen het formulier thuis wel in’. Wanneer iemand dit soort smoezen vaker gebruikt, is de kans groot dat hij of zij moeite heeft met taal.

Hoe kunt u helpen?

Vermoedt u dat iemand moeite heeft met lezen en schrijven? Ga dan het gesprek met hem of haar aan, want hulp vragen zal deze persoon niet snel doen. Daarom is uw steun ontzettend belangrijk. 

Vertel dat hij of zij zich niet hoeft te schamen en dat je nooit te oud bent om te leren. En laat hen zien dat ze niet de enige zijn. Op de website van Letterliefde Parkstad bijvoorbeeld zijn verhalen te vinden van mensen uit Parkstad die hun taalachterstand succesvol hebben aangepakt. Wanneer u merkt dat iemand moeite heeft met taal, moedig hem of haar dan aan om hulp te zoeken.


Hulp bij (beter) lezen en schrijven

In de bibliotheek bevindt zich het Taalhuis. De plek waar iedereen naartoe kan gaan om op verschillende manieren aan de slag te gaan met taal.

Interessante links

Boekstart 

Taalhuis

Letterliefde in Parkstad 

Stichting Lezen en Schrijven 

Week van de Alfabetisering

Vista College