Peuteropvang

Naast spelen en ontmoeten wordt op de Brunssumse peuteropvang ook veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van peuters.

Een goede peuter- of kinderopvang daagt de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen uit, waardoor ze er spelend leren. Daarnaast helpen peuter- en kinderopvang ouders om zorg voor kinderen te combineren met werk of studie.

Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk Brunssum & Onderbanken (CMWW)

Op de Website van CMWW kunt u meer informatie vinden over peuteropvang in Brunssum en Onderbanken. 

Landelijk register

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd, die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang.

Meer informatie