Wat is de Omgevingswet?

De nieuwe Omgevingswet voegt wetten samen zodat u in een keer de regels en voorschriften van gemeente, waterschap, provincie en Rijk kunt zien. Daarnaast worden een deel van de regels eenvoudiger. De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven. Wat betekent dat voor u?

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving vanaf 1 januari 2024. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen, een boom wilt kappen, een evenement wilt organiseren of als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand. U bent dan initiatiefnemer. Maar ook als uw buren, de gemeente of andere initiatiefnemers een vergunning aanvragen die iets verandert aan uw omgeving, mag u daar iets van vinden. U bent dan belanghebbende. De Omgevingswet verplicht hen om u op tijd te informeren over hun plannen.

 

Als initiatiefnemer moet u uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dat kan vanaf 1 januari 2024 in het nieuwe Omgevingsloket. Hier kunt u ook het Omgevingsplan bekijken.
Heeft u een complex initiatief? Bespreek dit dan eerst samen met de gemeente via het vooroverleg. De gemeente kan dan helpen om te kijken wat er mogelijk is, zodat u goed voorbereid een aanvraag kunt indienen. Daardoor krijgt u sneller een antwoord. 

Aanvragen en vergunningen van vóór 1 januari 2024

Heeft u een vergunning gekregen of een aanvraag voor vergunning ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet?

  • Als de gemeente, het waterschap of de provincie u al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen. 
  • Moet de gemeente, het waterschap of de provincie de aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat in principe volgens het oude recht. U zorgt ervoor dat alle benodigde stukken tijdig zijn aangeleverd. Mocht er toch nog aanvulling nodig zijn, dan doet u dat via het oude Omgevingsloket online (OLO). Meer hierover vindt op de website van de Rijksoverheid.

Wat verandert er na 1 januari 2024?

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen voor u:

  • Het Omgevingsloket is het nieuwe loket waar u per 1 januari 2024 online kunt kijken of u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen. U kunt online een vergunning aanvragen, een melding doen of aanvullende informatie bij een aanvraag doorgeven.
  • De bestemmingsplannen van uw gemeente worden per 1 januari 2024 omgevormd tot een omgevingsplan. Een omgevingsplan bevat niet alleen informatie over de bestemming van een plek. Het omvat ook regels voor geluid, bodem – en soms ook voor zaken als energiemaatregelen en duurzaamheid. Een korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn is bij een eenvoudige vergunningsaanvraag maximaal 8 weken. Met een mogelijke verlenging van 6 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk.
  • Wanneer uw vergunningaanvraag ingewikkeld is, kan het zijn dat uw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is ook de beslistermijn langer. Om de termijn zo kort mogelijk te houden, is het bij complexere aanvragen goed om vooraf met de gemeente in overleg te gaan. Dan weet u wat er wel en niet kan en wat u nodig heeft om een goede aanvraag te doen. Dit zorgt voor een sneller besluit.
  • Vanaf 1 januari 2024 gaat naast de Omgevingswet, de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Het doel van de Wkb is een verbetering van de bouwkwaliteit door strenger bouwtoezicht en betere aansprakelijkheidsregelingen. Dit betekent dat u als initiatiefnemer vóór u gaat (ver)bouwen moet kijken of uw bouwwerk onder de Wkb valt. Dat kan in het Omgevingsloket. Als uw bouwwerk onder de Wkb valt, moet u een kwaliteitsborger inschakelen. Deze controleur kijkt mee of uw bouwactiviteit aan de technische regels voldoet. 

De Omgevingswet is een wet die in ontwikkeling is. De invoering van de Omgevingswet is een enorme operatie. Dit betekent dat bij inwerkingtreding van de wet nog niet alles af is. In de loop van de tijd kunnen sommige dingen nog veranderen en verbeterd worden.