Start aanbesteding Lindeplein

Aan het levendige Lindeplein in Brunssum zijn diverse bestaande horecapanden te vinden. Eet- en drinkgelegenheden, een cultureel centrum en terrassen. Maar er ligt ook nog een tot op heden ongebruikte kans: het al enige jaren braakliggende terrein van de oude ‘Brikke Oave’. De gemeente heeft een eerste selectie gemaakt van ontwikkelaars die zich hebben ingeschreven om het terrein te gaan ontwikkelen. In de komende maanden volgt een tweede stap in het selecteren van de uiteindelijke ontwikkelaar.

De ambitie van de gemeente is om woningen op dit terrein te realiseren met een commerciële plint aan de zijde van het Lindeplein (bijvoorbeeld een horecafunctie). De woningen zijn straks levensloopbestendig en gaan deel uitmaken van de ‘huismaker van Brunssum’, het Lindeplein. Het Lindeplein is een plek waar “ontmoeten” en “beleven” centraal staat. Het aangrenzende Vijverpark maakt een belangrijk onderdeel uit van deze beleving, waar men terecht kan voor ontspanning, evenementen, cultuur en groenbeleving. De ontwikkeling van deze locatie mag een inspirerend voorbeeld zijn voor andere ontwikkelingen gericht op de toekomst van de gemeente Brunssum. 

Doelstelling van de ontwikkelopgave is om op het terrein een programma te realiseren van ongeveer 40 woningen, inclusief parkeergarage, en een commerciële plint. 

Om de juiste ontwikkelaar te vinden die gaat zorgen voor het bouwen van de woningen is gekozen voor een procedure die lijkt op een aanbesteding. De eerste stap van deze procedure is ondertussen afgerond. We hebben een aantal partijen geselecteerd die bewezen hebben dat ze deze ontwikkeling tot een goed eindresultaat kunnen brengen. Nu wordt de tweede fase opgestart. De geselecteerde partijen krijgen de kans om hun ideeën aan te bieden aan de gemeente. Met de partij die het beste aanbod doet sluit de gemeente de overeenkomst om de grond van de gemeente te kopen en de woningen te bouwen. In de overeenkomst worden afspraken opgenomen over het opstellen van het stedenbouwkundig plan inclusief communicatie en samenwerking met omgeving, planning, procedures en daadwerkelijk bouwen. 

In de aanbestedingsleidraad is opgenomen wat de gemeente belangrijk vindt om de juiste partij te vinden. Onderdelen als ‘ruimtelijke kwaliteit’, ‘communicatie en participatie’ en ‘duurzaamheid’ zijn overeenkomstig met de ambitie van de gemeente als criteria opgenomen om de juiste ontwikkelaar te kunnen vinden. 

Half juli start deze tweede stap in de aanbesteding die waarschijnlijk tot eind november zal duren. Bij het vinden van een geschikte ontwikkelaar zal daarna het contract worden gesloten en kan de ontwikkelaar aan de slag om samen met de omgeving een plan te gaan maken. Tijdens deze ontwikkelfase blijft de gemeente nauw betrokken bij de planuitwerking om een vinger aan de pols te houden, bijvoorbeeld op het vlak van duurzaamheid of het betrekken van de bewoners en ondernemers in de omgeving. Waarschijnlijk is hier een jaar mee gemoeid waarna de schop echt in de grond kan in 2024.