Het vernieuwde Emmapark

Het Emmapark ligt op het terrein van de voormalige Emmamijn. Geïnspireerd door de historie van dit unieke park, is met behoud van bestaande kwaliteiten een ontwerp voor het park gemaakt.

Logo Emmamijnpark

Het plan gaat uit van de bestaande bijzondere plekken in het park en verbeeld de mijnhistorie. Het  legt een koppeling met Treebeek en verbetert de mogelijkheid om te bewegen en elkaar te ontmoeten. Daarnaast wordt in het park een plek gemaakt om kleine samenkomsten voor de buurt te organiseren.

De inrichting van het Emmapark laat nu weinig zien van de historie van de Emmamijn. Wie zoekt kan een paar relicten vinden zoals het stuk oude muur aan de rand van het park en de huizen in het oude tuindorp Treebeek. 

Emmapark_MIJNhistorie_14112022[1]

Het ontwerp voor het Emmapark

Emmapark_plattegrond_14112022[1]

spoorpaden met mijnwoordenboek - nieuwe routes 

 De nieuwe paden in het park volgen de oorspronkelijke sporen. Met hun rechte, functionele en duidelijke routing vormen ze een mooi contrast met landelijke opzet van het huidige park. 
De sporen vertellen iets over het verleden en de oude functie als opslag- en overslagterrein. 
De paden vormen en nieuwe laag in het bestaande park en zorgen voor meer sport en wandelmogelijkheden. De spoorpaden worden gemaakt van donkere halfverharding, zodat ze er echt uitzien als oude sporen. In de paden komen bielzen van beton. In een deel van deze bielzen worden mijnwoorden gemaakt. 

Emmapark_spoorpaden_en_mijnwoorden_14112022[1]

Bijzondere plekken - behouden en versterken

Op de kop van het Emmapark komen de MIJN letters. Een goed zichtbaar object waar mensen op kunnen zitten en wat ook in de avond zichtbaar is. Gekoppeld aan deze plek lopen de spoorpaden het park in. Het noordelijkst gelegen spoor loopt parallel aan de Spoorstraat en verbind de bijzondere plekken in het park met elkaar. Langs deze route worden verschillende houten speelplekken gemaakt. 

De koppeling met het Treebeekplein en het hart van de mijnkolonie wordt gemaakt door hier een sport- en speelplek te maken. Hier kan door jong en oud gesport en gespeeld worden. 

De plek waar een deel van de oude muur en de begroeide pergola staat wordt een grotere ontmoetingsplek waar ook kleine buurtbijeenkomsten kunnen worden gehouden. 

Emmapark_MIJNletters_14112022[1]

Emmapark_sportspeelplek_14112022[1]

Emmapark_EMMAMIJNmuur_14112022[1]

Het ontwerp sluit aan op de plannen voor de ‘Parkstadroute’ (voorheen Leisure Lane) en  ‘Treebeek in beweging’ en is een samenwerking tussen gemeente Brunssum en IBA Parkstad.

 

U gaf uw mening

Natuurlijk wilden we graag weten waar u de voorkeur aan geeft. Daarom vroegen we u een vragenlijst in te vullen. Zo'n 85 mensen deden dat. Hun reacties zijn zoveel mogelijk verwerkt in het plan.