Financiën/Regelingen

Op deze pagina vindt u de vragen en antwoorden van het project Op gen Hoes met betrekking tot 'financiën/regelingen'.

Wat gaat het me kosten?

De kosten zijn afhankelijk van het type woning waarin u woont. De kosten van de sanering en het nieuwe dak liggen ongeveer tussen de 10.000 en 15.000 euro. U kunt bij  BAZ en Kiwa een offerte aanvragen zonder dat daar kosten of verplichtingen aan vast zitten. Zij kunnen u precies vertelllen wat het voor uw woning gaat kosten. De Provincie draagt daaraan bij in de vorm van een subsidie. Zij betalen 50% van de kosten voor de sanering én de dakvervanging aan u terug, met een maximum van € 7.000 per woning. Meer informatie over deze subsidie vind u op www.limburg.nl/subsidies. U kunt nog tot 30 november 2018 de subsidie aanvragen bij de Provincie Limburg.

Wat als ik de kosten niet kan betalen?

Heeft u het benodigde bedrag niet zelf ter beschikking, dan kunt u gebruik maken van een voordelige lening van de Provincie Limburg. Voorwaarde is dan wel dat u ook een duurzame maatregel neemt. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. Welke dat zijn vindt u op deze website  https://www.limburg.nl/onderwerpen/duurzame-energie/@1665/duurzaam-thuis/.  Voor de aanvraag van zo'n lening heeft u de offertes van BAZ en Kiwa nodig.

Wat gaat de Provincie bijdragen?

  • De Provincie heeft in deze pilot de kosten voor de inventarisatie van de asbestdaken op zich genomen. Deze kosten zijn normaal gesproken voor de afzonderlijke eigenaren/bewoners van de woningen.
  • De Provincie faciliteert bewoners met een subsidie. U kon tot 30 november 2018 de subsidie aanvragen bij de Provincie Limburg.
  • De Provincie verstrekt indien nodig een voordelige lening, mits er ook een duurzame maatregel wordt genomen. Meer informatie over deze regeling en de voorwaarden vindt u op https://www.limburg.nl/onderwerpen/duurzame-energie/@1665/duurzaam-thuis/

Zijn er nog andere subsidies om asbest te verwijderen?

Naast de subsidie van de Provincie Limburg kunt u ook nog  gebruik maken van de aanjaagsubsidie die de Rijksoverheid in het leven geroepen om iedereen te bewegen zo veel mogelijk asbest te vervangen door andere materialen. De aanjaagsubsidie loopt tot eind 2019 en zolang de pot niet leeg is. Het subsidiebedrag is € 4,50 per m² bij een oppervlakte van minimaal 35 m². Meer informatie over deze subsidieregeling vindt u op: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken.

Zijn er nog andere regelingen waar ik gebruik van kan maken?

Mogelijk zijn er in uw situatie nog andere regelingen van toepassing. Voor eventuele andere subsidies of financieringsmogelijkheden voor de verduurzaming van uw woning kunt u kijken op:  https://www.energiesubsidiewijzer.nl/

Welke werkzaamheden mag ik zelf uitvoeren om de kosten te drukken?

Een particulier mag maximaal 35 m2 asbestdak dat in goede toestand is zelf verwijderen. Omdat uw dak meer dan 35 m2 is, mag u dit niet zelf doen. U mag wel zelf een nieuw dak (laten) leggen, maar dan mist u het collectieve prijsvoordeel en regelt u alles zelf.

Als ik een Duurzaam Thuis lening heb van de Provincie  en ik ga verhuizen, hoe gaat het dan met de lening?

De Duurzaam Thuis lening kan niet worden overgedragen aan de koper van uw woning. Bij verkoop van de woning met een Duurzaam Thuis lening lost u de lening volledig af. Maar het is niet verplicht om dat op het moment van de verkoop meteen te doen. U kunt er voor kiezen om de lening door te laten lopen.

Stel ik kom niet door de krediettoets en krijg ik de financiering dus niet rond. Wat gebeurt er dan?

  • Mocht u niet door de krediettoets heen komen, dan kunt u dit melden via opgenhoes@brunssum.nl. Gemeente en Provincie zullen dan in overleg gaan om te bepalen of maatwerk mogelijk is.
  • Als u zich wel al voor het project heeft aangemeld, maar maatwerk lukt niet. Meldt u zich dan in elk geval af bij BAZ en Kiwa, zodat u geen verplichtingen meer heeft.
  • Mocht u de subsidie van de Provincie al hebben ontvangen, hou er dan rekening mee dat u deze terug moet betalen, omdat u de maatregel niet uitvoert.