Stimuleringsregeling Burgerkracht en maatschappelijke activiteiten

De gemeente Brunssum wil inwoners van Brunssum stimuleren om op eigen kracht en initiatief een positieve bijdrage te leveren aan hun sociale leefomgeving.

De Stimuleringsregeling Burgerkracht en maatschappelijke activiteiten ondersteunt inwoners bij het organiseren van activiteiten die gericht zijn op het versterken van de samenhang binnen een wijk en tussen bewoners. Door het organiseren van activiteiten waarbij veel buurtbewoners zijn betrokken worden bewoners uit hun sociaal isolement gehaald. Hierbij is het belangrijk dat mensen iets doen voor elkaar (wederkerigheid). Burgers krijgen door deze activiteiten een groter sociaal netwerk en versterken daardoor hun eigen kracht.

Wie kan een aanvraag indienen?

Inwoners van Brunssum die samen activiteiten organiseren. Deze activiteiten moeten gericht zijn op de bewoners van Brunssum. Bij die activiteiten regelen buurtbewoners samen alles wat er gedaan moet worden en worden er zoveel mogelijk bewoners bij betrokken.

Professionele instellingen en buurtnetwerken komen niet in aanmerking voor de stimuleringsregeling.

Welke activiteiten zoeken wij?

  • Activiteiten die in Brunssum worden georganiseerd en een aanvulling zijn op het bestaande aanbod van activiteiten en voorzieningen in Brunssum.
  • De activiteit overstijgt het persoonlijk belang van de aanvrager.
  • Het initiatief kan rekenen op voldoende belangstelling of behoefte vanuit de wijk.

Welke activiteiten ontvangen van ons geen subsidie?

  • Activiteiten met een politieke of religieuze doelstelling.
  • Activiteiten die draaien om eten en drinken (bijvoorbeeld: buurtbarbecue).
  • Activiteiten die door scholen worden georganiseerd onder schooltijd en hoofdzakelijk bedoeld zijn voor de leerlingen van de desbetreffende school.
  • Activiteiten waarbij entree wordt gevraagd.

Aanvraag indienen

U kunt uw aanvraag digitaal indienen. Bij het indienen van uw aanvraag voegt u toe:

  • een plan van aanpak (beschrijving van de activiteit, wat is het doel van deze activiteit en hoeveel buurtbewoners worden ermee bereikt);
  • én een begroting (overzicht van inkomsten en uitgaven, waarin ook inkomsten van andere sponsoren zijn opgenomen).

Dien nu uw aanvraag digitaal in met behulp van DigiD

Heeft u geen Digid? Gebruik dan het Aanvraagformulier Stimuleringsregeling burgerkracht en maatschappelijke activiteiten (pdf, 124 kb). U stuurt dit naar de gemeente.

Meer informatie

Meer informatie en alle voorwaarden kunt u vinden in de Stimuleringsregeling Burgerkracht en maatschappelijke activiteiten