Melding Milieubelastende Activiteiten

Bedrijven die activiteiten ontplooien die het milieu nadelig kunnen beïnvloeden, moeten vaak een melding doen van deze Milieubelastende Activiteiten (MBA’s).

Melding doen

Hoofdstuk 4 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) geeft aan voor welke bedrijven een melding verplicht is.
Iedere melding bestaat in ieder geval uit een aantal algemene gegevens: 

  • de aanduiding van de activiteit, bedoeld in hoofdstuk 4 van het Bal;
  • de naam en het adres van degene die de activiteit verricht;
  • het adres, of de kadastrale aanduiding of coördinaten van de locatie waarop de activiteit wordt verricht;
  • de dagtekening.

Afhankelijk van de soort activiteit dient u naast de algemene gegevens soms ook bepaalde specifieke gegevens te verstrekken, zoals: onderzoeksrapporten op het gebied van geluid, bodem, geur en energie, plattegrond en situatieschets. Soms is een bedrijfsplan nodig waarin u de bedrijfsactiviteiten toelicht.

Bij veel meldingen worden echter geen specifieke gegevens gevraagd.

Tijdig melden

U doet de melding minimaal 4 weken voordat met de activiteiten wordt begonnen.

Omgevingsvergunning nodig

Sommige bedrijven hebben een omgevingsvergunning voor het aspect milieu nodig. Zij belasten het milieu omvangrijk. In plaats van een melding, is dan een uitgebreide vergunningaanvraag nodig. 

Melding doen of vergunning aanvragen

Voor het indienen van de melding of het aanvragen van een omgevingsvergunning maakt u gebruik van het Omgevingsloket

Leges

Voor het in behandeling nemen van een milieumelding zijn leges  verschuldigd.

Melding bij wijziging

Een wijziging (of uitbreiding) van een eerder gemelde activiteit moet u in principe via het Omgevingsloket  melden. 

Twijfelt u of de wijziging in uw activiteit gemeld moet worden? Neem dan gerust contact op met de gemeente.

De beëindiging van een activiteit hoeft u niet te melden. Wel kan er soms een plicht zijn om bij beëindiging van de activiteit bepaalde gegevens op te sturen, zoals een bodemonderzoek. 

Wanneer persoonsgegevens wijzigen, moet u dit altijd aan de gemeente doorgeven. Zie artikel 2.19 van het Bal. Het gaat om:

  • een wijziging van de naam of het adres van degene die de activiteit verricht (doorgeven vóórdat de wijziging ingaat)
  • een wijziging van het adres, de kadastrale aanduiding of coördinaten van de locatie (doorgeven vóórdat de wijziging ingaat)
  • een ander zal de activiteit gaan verrichten (4 weken vóór de wijziging doorgeven).

Machtiging

Het is mogelijk om een ander te machtigen om de melding te doen. Bijvoorbeeld een adviesbureau. Dat doet u via het Omgevingsloket.