Gladheidsbestrijding 2023/2024

Bij winters weer bestrijdt de gemeente samen met RD4 overlast door sneeuw en ijzel.

Eerst de hoofdwegen

Het beleid van de gemeente is dat de hoofdwegen sneeuwvrij worden gemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld de Emmaweg, de Karel Doormanstraat, de Prins Hendriklaan, de Akerstraat, de Kennedylaan, de Trichterweg en het Alsdorfplein. De strooiroutes kunt u in onderstaand overzicht bekijken. Met rood is de strooiroute van de rijwegen aangegeven. Met blauw de strooiroute van de fietspaden en parkeerplaatsen.

Doet de gemeente iets extra’s op plaatsen waar veel ouderen komen?

Ja, maar alleen op de rijwegen. Trottoirs blijven de verantwoordelijkheid van particulieren of instellingen (bijvoorbeeld verzorgingshuizen). Bij de onderstaande locaties wordt op de rijwegen gestrooid:

Emmastaete
Seniorenappartementen Rumpenerbeemden
De Laethof
Henri Dunantstraat (activiteitencentrum)
De Insel (SGL en overig scholierenvervoer)
Bergerode
Oranjerie
Bronnenhof
Catharina Daemen

De sneeuw blijft wel eens lang liggen, ondanks het strooien van zout. Hoe kan dat?

Strooien met zout heeft geen effect bij zeer lage temperaturen (-7 graden of lager). Ook is het belangrijk dat bestrooide wegen goed bereden worden, zodat het zout zich kan vermengen met de sneeuw. In straten waar dus nauwelijks verkeer is, zal de sneeuw langer blijven liggen.

Afvalinzameling bij vorst?

Kijk daarvoor op de website www.rd4.nl. Algemene regel is dat de inzameling van GFT-afval wordt gestaakt bij drie dagen vorst. Dat heeft te maken met het bevriezen van het groenafval in de bakken. Bij de inzameling van restafval bepaalt de chauffeur of het verantwoord is een straat in te rijden.

Wat als Rd4 in mijn straat het afval niet komt ophalen?

U kunt uw container neerzetten op een plek in de buurt waar Rd4 wel kan komen. U kunt uw container ook een week later aanbieden. Als Rd4 namelijk in een week geen restafval kan inzamelen, wordt de week erna opnieuw een poging gedaan. Voor oud papier wordt overigens géén inhaalronde gereden. U dient het papier dan zelf naar een papiercontainer te brengen, óf een maand te bewaren.

Houdt de gemeente ook stoepen en voetpaden bij?

Nee, daarvoor ontbreken de mensen en middelen. Daarom doet de gemeente een beroep op u om uw eigen stoep sneeuwvrij te houden. Denk hierbij ook aan de oudere mensen bij u in de buurt.

Bedrijf wil aansluiten bij route gemeente?

Hiervoor kan een bedrijf contact opnemen met de RD4.