Aan de slag in de Rembrandtstraat

In de Rembrandtstraat moet het huidige riool vervangen worden. Hèt moment om ook de andere signalen van bewoners over verkeersveiligheid, slecht wegdek en de hoge snelheid van veel automobilisten aan te pakken. Tijd voor een reconstructie van de Rembrandtstraat dus.

Wat gaat er veranderen?

Allereerst worden het riool en alle aansluitingen tot aan de erfgrens vervangen. Dat is een hele klus, maar daar ziet u –als het eenmaal klaar is- niks meer van. Maar ook boven de grond gaat het een en ander veranderen. Niet alleen worden fietspaden, parkeervakken en trottoirs opnieuw bestraat en de rijbaan geasfalteerd. De indeling verandert ook.
De fietspaden worden gescheiden van de rijbaan. Deze scheiding wordt versterkt door de aanplant van hagen (najaar 2020). Hierdoor kunnen voetgangers alleen op de meest veilige plekken oversteken. De fietspaden worden bovendien doorgetrokken langs de rotonde Akerstraat. Fietsers komen daar dus niet meer op de rijbaan.
Om de veiligheid verder te vergroten wordt de rijbaan versmald en uitgevoerd met een verhoogde midden-scheiding. Dit beperkt het hard rijden en onnodig inhalen.

Waar werken we?

De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd:
Fase 1A:    Kruising Ferdinand Bolstraat alleen riool aansluiting gedurende ca. 2 weken. Overige in fase 4.
Fase 1B:    Van Ferdinand Bolstraat tot Gerard Doustraat ca. 5 weken.
Fase 2:      Gerard Doustraat tot Pelgrimsweg ca. 4 weken.
Fase 3:      Pelgrimsweg tot rotonde Akerstraat ca. 5 weken.
Fase 4:      Rembrandtstraat t.h.v. huidige verkeersgeleider t/m Ferdinand Bolstraat ca. 4 weken.
Fase 5:      Gehele werkvak. Betreft het aanbrengen van de toplaag asfalt en markering. Zal ca. 3 dagen in beslag nemen.

Bereikbaarheid

Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Akerstraat, Prins Hendriklaan en Rimburgerweg en visa versa. Zie ook de rode route op bijgevoegd plaatje.
Voor de buurtbewoners blijven de zijstraten zoveel mogelijk bereikbaar. Dat kan natuurlijk niet in de fase waar gewerkt wordt aan een bepaald deel van de Rembrandtstraat. Voor de fasering zie hierboven en op bijgevoegd plaatje. 
Eenrichting straten worden –waar nodig- tijdelijk tweerichtingsverkeer.

Vanaf 2 maart

De werkzaamheden beginnen op maandag 2 maart 2020. We zijn in totaal ca. 20 weken, dus tot eind juli, bezig. Omdat er altijd omstandigheden kunnen zijn, die de planning positief of negatief beïnvloeden, geven we regelmatig een update van dit project op de website van de gemeente Brunssum www.brunssum.nl . 

Heeft u vragen?

Hieronder staan de contactgegevens van de aannemer en gemeente. Bij deze heren kunt u terecht met vragen over de planning of bereikbaarheid:

Uitvoerder: Lars Rutten            
Tel: +31 64 357 18 15                
E-mail: lrutten@wegenbouwkurvers.nl         

Projectleider Aannemer: Robert Kurvers
Tel: +31 45 575 11 55
E-mail: rkurvers@wegenbouwkurvers.nl  

Projectleider gemeente: Tom Ritt
Tel: +31 45 527 86 17
E-mail: tom.ritt@brunssum.nl 

werkplanning