Aanpak Wilhelminastraat - Julianastraat en OV-overstapstation

De gemeente Brunssum gaat de Wilhelminastraat en Julianastraat aanpakken. Om de veiligheid en kwaliteit van de weg te waarborgen, is het noodzakelijk om het asfalt te vervangen. Bovendien willen we de bereikbaarheid en leefbaarheid van Brunssum verbeteren. In de Wilhelminastraat wordt daarom het busstation verbeterd.

In de Wilhelminastraat wordt een nieuw OV-overstapstation gerealiseerd. Het wordt een centraal punt waar verschillende vormen van openbaar vervoer samenkomen, waardoor het eenvoudiger wordt om vanuit Brunssum andere bestemmingen te bereiken en natuurlijk ook om in Brunssum te komen.

De aanleg van het OV-overstapstation heeft ook gevolgen voor de beschikbare parkeerplaatsen op het Wilhelminaplein. Om dit te compenseren, hebben we in overleg met bewoners besloten om de Julianastraat om te vormen tot een éénrichtingsstraat. Op deze manier creëren we voldoende parkeergelegenheid voor de buurt.

Op 13 maart hebben we het schetsontwerp van de herinrichting besproken met de omwonenden. Naar aanleiding van dat gesprek is het schetsontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Definitief ontwerp Wilhelminastraat

De gedetailleerde tekeningen zijn ook digitaal te bekijken. Download hier de tekening van de Wilhelminastraat en Julianastraat

Inloopbijeenkomst op 7 december

Wij nodigen u uit op donderdag 7 december 2023 in de ‘Brikke Oave Bar’ (Lindeplein 7) voor een inloopbijeenkomst. Hier kunt u het definitieve ontwerp van de Wilhelminastraat en Julianastraat bekijken. De inloop is tussen 17.00 en 19.00 uur. U bent van harte welkom.

Start werkzaamhedeen 

Naar verwachting zullen de werkzaamheden medio april 2024 van start gaan. Dat zal enige overlast met zich meebrengen, maar de aannemer doet zijn uiterste best om de hinder tot een minimum te beperken.

Heeft u vragen?

Misschien heeft u vragen over dit project en de gevolgen ervan. Neem dan gerust contact met ons op.

U kunt uw vragen telefonisch of per mail stellen:
•    Via e-mail. Stuur uw bericht naar de projectleider thom.janssen@brunssum.nl
•    Liever telefonisch? Dat kan ook. Thom Janssen is tijdens kantooruren te bereiken via 045 – 527 85 55.