Nieuwe indeling kruising Maastrichterstraat - Bexdellestraat – Iepenstraat

De verkeerslichten op de kruising Maastrichterstraat - Bexdellestraat – Iepenstraat zijn sterk verouderd en moeten dan ook vervangen worden. Maar, door de aanleg van ‘Op den Trichter’ en de opstelling van de ‘Buitenring’ afgelopen jaar, is de hoeveelheid verkeer op de Maastrichterstraat sterk afgenomen. De kruising is dus veel minder druk dan vroeger.

Door de afname van de hoeveelheid verkeer zijn er betere oplossingen mogelijk dan ‘gewoon’ nieuwe verkeerslichten plaatsen. Daarom hebben we, samen met een aantal omwonenden, gekeken naar een andere indeling van de weg. Door deze indeling wordt een betere en veilige doorstroming van het verkeer mogelijk met minder stop-en-optrekbewegingen (en dus minder vervuiling van de lucht en geluid).

Hoe gaat de nieuwe kruising eruitzien?

De Maastrichterstraat wordt smaller en voorzien van rode fietssuggestiestroken. Door deze versmalling ontstaat er ruimte om extra parkeerplaatsen aan te leggen. 

Ter plaatse van de Bexdellestraat en de Iepenstraat wordt een ‘slinger’ in de Maastrichterstraat aangelegd, om de snelheid omlaag te brengen. De toegang tot de Iepenstraat en Bexdellestraat wordt verhoogd aangelegd om de snelheid van het afslaande verkeer nog verder omlaag te brengen. Schematisch ziet dit er als volgt uit. 

Nieuwe situatie

Links: oude situatie - Rechts: nieuwe situatie - Voor gedetailleerde tekening klik hier

Toelichting

Normaal zouden wij een informatiebijeenkomst organiseren om een toelichting te geven op dit ontwerp. Hier zou u uiteraard ook uw vragen kunnen stellen. Op dit moment is dat vanwege de coronacrisis helaas niet mogelijk. U kunt natuurlijk wel uw vragen stellen via e-mail (zie hieronder). Wij verzoeken u dat vóór 15 april te doen. De antwoorden op vragen die voor alle omwonenden van belang zijn, kunnen we dan verzamelen en na 15 april aan àlle vragenstellers toesturen.

Wanneer gaan we aan de slag?

De werkzaamheden zijn gepland half juni 2020. In totaal zal de klus zo’n 4-6 weken duren. Om het ongemak voor u zoveel mogelijk te beperken én om ervoor te zorgen dat uw woning goed bereikbaar blijft, is het de bedoeling om de werkzaamheden in fases uit te voeren. Maar hierover later meer.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met dhr. Thom Janssen bereikbaar op 045 – 527 85 55 of stuur een e-mail bericht naar thom.janssen@brunssum.nl.