Sociale dienst ISD BOL

De sociale diensten van de gemeenten Brunssum en Landgraaf werken samen onder de naam ISD BOL (Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum, Onderbanken en Landgraaf).

De taak van ISD BOL bestaat uit het toeleiden van klanten naar (on)betaald werk, en het bevorderen van de zelfredzaamheid van de klant en diens deelname aan de maatschappij.

Meer informatie

Waarvoor kunt u bij ISD BOL terecht?

U kunt bij ISD BOL onder andere terecht voor:

  • Vragen over algemene bijstand
  • Vragen over bijzondere bijstand
  • Vragen over werkervaringplaatsen
  • Aanvragen doelgroepenverklaring
  • Waar heb ik recht op?
  • Hoe kom ik in contact?