Meldpunt Goed Verhuurderschap

Per 1 juli 2023 is de Wet Goed Verhuurderschap ingegaan. Deze wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om huurders te beschermen tegen misstanden bij het huren van woon- of verblijfsruimten. Houdt uw verhuurder zich niet aan deze regels? Dan kunt u hiervan een melding doen.

Hoe maakt u melding?

Op dit moment kunt u een melding maken bij Meldpunt Goed Verhuurderschap Brunssum via

Anonieme melding

Het is ook mogelijk anoniem een melding te maken, vermeld dit dan uitdrukkelijk indien u contact opneemt met het meldpunt. Let op: dit kan gevolgen hebben voor de behandeling en beoordeling door de gemeente.

Indien uit uw melding niet blijkt dat er sprake is van een normoverschrijding dan zal het meldpunt u informeren welke instantie of organisatie u verder kan helpen.

Meer informatie

Alle informatie over de Wet Goed Verhuurderschap is te vinden op de website van de Rijksoverheid.