Openbare laadpalen voor elektrische auto's

De gemeente Brunssum werkt samen met de provincie Limburg en Noord-Brabant om aan de verwachte vraag voor laadpalen tegemoet te komen. Deze samenwerking loopt t/m 2019. Namens de deelnemende gemeenten plaatst de combinatie Nuon-Heijmans in totaal 240 oplaadpalen in Limburg. Alle laadpunten worden voorzien van 100% windenergie uit één van Nuons windparken in Nederland.

Wanneer kunt u een laadpunt aanvragen?

De bewoners en bedrijven van de gemeente Brunssum hebben ook de mogelijkheid een aanvraag in te dienen voor de plaatsing van een laadpaal langs de openbare weg. De laadpalen met bijbehorende parkeerplaats blijven wel openbaar en kunnen door iedereen met een elektrische auto gebruikt worden. De laadpalen worden kosteloos geplaats. Dit aanbod geldt voor 2017, 2018 en 2019.

Belangrijkste voorwaarden waaraan aanvragen moeten voldoen zijn:

  • De aanvrager gebruikt of gaat een elektrische auto gebruiken.
  • De aanvrager heeft niet de beschikking over een eigen terrein waarop geparkeerd kan worden en een eigen laadvoorziening kan worden aangebracht.
  • Op een loopafstand van maximaal 300 meter bevindt zich nog geen andere laadpaal waar de aanvrager kan laden.

Hoe kunt u een laadpunt aanvragen?

Het aanvragen van een nieuw openbaar laadpunt is gratis en dit kunt u rechtstreeks doen bij Nuon door het aanvraagformulier in te vullen.

De aanvraagprocedure duurt maximaal 14 weken en is in handen van Nuon. De locatie voor het oplaadpunt wordt in overleg met de gemeente in de buurt van de aanvrager bepaald.

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij de gemeente Brunssum.