Veilig Thuis

Veilig Thuis is een samenvoeging van het huidige Steunpunt Huiselijk Geweld en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK).

Veilig thuis. Voor iedereen: kinderen, volwassenen, ouderen, slachtoffer en pleger die hulp nodig hebben omdat ze niet in harmonie samen leven. En voor iedereen die vermoedt dat er sprake is van geweld in huiselijke kring in de eigen omgeving. U hoeft er niet in te berusten, u kunt iets ondernemen met steun van Veilig Thuis. Veilig Thuis biedt de helpende hand, doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging. Veilig Thuis biedt perspectief op een betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben.

U kunt terecht bij Veilig Thuis voor het doen van een melding, vragen van (vrijblijvend) advies en voor hulpverlening voor uzelf en uw omgeving.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Veilig Thuis.