Wijkteams

Brunssum heeft 5 wijkteams. Deze teams bestaan grotendeels uit inwoners van de verschillende buurten in de wijk.

De wijkteams onderhouden contact met de verschillende werkgroepen en themagroepen. Daarnaast heeft het wijkteam als opdracht een belangrijke rol te spelen in de informatiestroom tussen de gemeente en de wijk. Via de wijkteams krijgt het gemeentebestuur signalen over zaken die leven in een bepaalde wijk, uiteenlopend van klachten over de openbare ruimte tot ideeën en impulsen voor nieuwe wijkinitiatieven. Daarnaast kan het gemeentebestuur via de wijkteams draagvlak zoeken voor nieuwe beleidsvoornemens.

Kijk voor meer informatie op de website van de wijkteams.

Logo van de wijkteams