Leegstand, melding

Eigenaren van winkelpanden in het centrum van Brunssum die langer dan zes maanden leegstaan, zijn verplicht die leegstand te melden bij de gemeente. Eigenaren die verzuimen dit tijdig te doen, lopen risico op een boete. Afhankelijk van de overschrijding van de termijn en de grootte van het winkelpand, kan de boete oplopen tot € 7.500,- euro.

De verplichting vloeit voort uit de gemeentelijke leegstandsverordening die op 1 januari 2012 in werking trad. Doel van deze verordening is het instandhouden van een vitaal centrum en het bestrijden van leegstand.

Verplicht melden

De eigenaar van een winkelpand dat langer dan zes maanden leegstaat, is verplicht dit te melden bij de gemeente. De gemeente neemt het winkelpand op in een leegstandlijst. Binnen drie maanden na melding vindt er overleg plaats met de eigenaar. Aansluitend kan de gemeente een leegstandbeschikking vaststellen. In die beschikking bepaalt de gemeente of het gebouw geschikt of ongeschikt is voor gebruik, en eventueel of de eigenaar aanpassingen aan het gebouw moet verrichten om het gebouw te kunnen gebruiken, in overeenstemming met de bestemming.

Is een gebouw geschikt voor gebruik, en staat het langer dan twaalf maanden leeg, dan kan de gemeente een gebruiker voordragen aan de eigenaar. De eigenaar is vervolgens verplicht om binnen drie maanden deze gebruiker een overeenkomst aan te bieden.

Digitaal melden

Voor het melden kunt u gebruik maken van het formulier:

Melden leegstand

Streetwise

De gemeente spant zich ook samen met de stichting Streetwise in om nieuwe huurders te vinden voor leegstaande winkelpanden. Geïnteresseerde eigenaren kunnen contact opnemen met de stichting en hun voorstel bespreken.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van stichting Streetwise.