Reclame driehoeksborden

Een evenement mag u aankondigen met reclameborden, ook wel driehoeksborden genoemd. Dit zijn borden die om een lantaarnpaal geplaatst worden. U heeft een vergunning nodig om deze te mogen plaatsen. De vergunning vraagt u minimaal 21 dagen vóór het plaatsen van de borden aan. Na de aanvraag van de vergunning ontvangt u een lijst van de beschikbare lantaarnpalen. U kiest dan welke u wilt gebruiken en maakt daarmee de aanvraag definitief.

De borden mogen maximaal voor een periode van 2 weken geplaatst worden. Na 2 weken dient u de borden zelf weer weg te halen. Het plaatsen mag enkel gebeuren om de door de gemeente aangewezen lantaarnpalen.

Voorwaarden

  • De borden mogen enkel om de door de gemeente aangewezen lantaarnpalen worden geplaatst.
  • De borden dienen zodanig te worden geplaatst dat zij het uitzicht van de verkeersdeelnemers niet belemmeren c.q. de veiligheid van de verkeersdeelnemers in gevaar brengen.
  • De borden mogen per vlak een maximale afmeting hebben van  85 x 120 cm.
  • De borden dienen te worden bevestigd op metalen frames zonder uitstekende scherpe delen.
  • De te verlijmen affiches dienen met weersbestendige lijm op de ondergrond te worden aangebracht.
  • Leegstaande frames dienen z.s.m. van een nieuwe poster te worden voorzien.
  • Het onderhoudsdeksel van de lantaarnpalen moet altijd zichtbaar blijven.

Aanvragen vergunning

Digitaal

De vergunning vraagt u digitaal aan via: 

Aanvragen vergunning reclame driehoeksborden

Kosten

De kosten voor het aanvragen van de vergunning bedragen € 134,45.