Bedrijf aan huis

Wilt u een bedrijf aan huis starten? Dan dient u met een aantal zaken rekening te houden. Niet alle beroepen kunnen zomaar in een woning worden uitgeoefend.

Het hangt af van het bestemmingsplan of de beheersverordening af of u een bedrijf aan huis kunt starten.

Aanvraag

Als u een bedrijf aan huis wilt beginnen adviseren wij u om eerst contact op te nemen met de gemeente.

Afwijken bestemmingsplan of beheersverordening

Indien uw bedrijfsmatige activiteiten niet binnen het bestemmingsplan of de beheersverordening passen, dan dient u een aanvraag om omgevingsvergunning in te dienen bij de gemeente. De gemeente toetst dan of een afwijking van het bestemmingsplan of de beheersverordening mogelijk is. Om voor deze afwijking in aanmerking te komen wordt o.a. getoetst op:

  • Benodigde parkeerplekken
  • Personele bezitting
  • Ruimtelijke uitstraling