Alcoholvergunning

De gemeente verstrekt alcoholvergunningen. Zo'n vergunning is nodig voor wie alcoholhoudende dranken verkoopt of schenkt.

Voor wie? 

 • Horeca- inrichtingen waar alcoholhoudende drank wordt geschonken, zoals een café of een restaurant
 • Slijterijen

Alcohol schenken in het kader van activiteiten van: 

 • Recreatieve aard
 • Sportieve aard 
 • Sociaal- culturele aard
 • Educatieve aard 
 • Levensbeschouwelijke aard
 • Godsdienstige aard 

U moet een vergunning aanvragen wanneer:

 • U een zaak wilt starten of overnemen
 • De ondernemingsvorm of de persoon van de ondernemer wijzigt

Bij de volgende gevallen dient u een melding te doen:

 • Een leidinggevende die op de vergunning is vermeld, wijzigt
 • De inrichting bouwtechnisch wijzigt

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van het type aanvraag.

Aanvragen

In een persoonlijk gesprek met de gemeente vraagt u de vergunning aan. Neem voor het inplannen van de afspraak contact op met de gemeente.