Projecten

 • Enquête: wat heeft u als ondernemer nodig?

  18 maart 2021

  Bent u ondernemer in Zuid-Limburg en ondervindt u problemen als gevolg van de coronacrisis? De 16 Zuid-Limburgse gemeenten gaan samen werken aan een regionaal herstelplan. Om te bepalen bij welke acties u het meest gebaat bent, wordt eerst een enquête uitgezet.

 • Limburg Economic Development (LED)

  De stichting Limburg Economic Development (LED) is het samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs en heeft als doel het realiseren van het Brainport 2020-programma in Zuid-Limburg. LED ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe initiatieven die aantoonbaar bijdragen aan de ambities van Zuid-Limburg, haalbaar zijn en na de startfase zelfstandig verder kunnen. Daarnaast richt LED zich op de branding van Zuid-Limburg.

 • Reconstructie Rode Beek

  Door het gedeeltelijk afgraven van de mijnsteenberg van de oude Prins Hendrik wordt ruimte gecreerd om de "Rode Beek" weer te laten meanderen.

 • IBA Parkstad

  Parkstad werkt aan haar toekomst op een unieke manier: door het organiseren van een IBA, een Internationale Bau Ausstellung.

 • Buitenring Parkstad Limburg

  De Buitenring heeft een duidelijk doel: zorgen dat de bereikbaarheid van en binnen de regio Parkstad sterk verbetert. De Buitenring zorgt bovendien voor een goede verbinding met nationale en internationale wegen. Daarbij worden bestaande wegen die door woonkernen leiden, ontlast. Dat verbetert de leefbaarheid en verkeersveiligheid. Bovendien biedt de nieuwe weg volop kansen voor economische en toeristische ontwikkelingen.

 • Doorsteek Centrum

 • Reconstructie Clemensdomein

  22 april 2020

  De gemeenten Brunssum en Beekdaelen werken samen in de algehele ontwikkeling van het gebied rondom het Clemenskerkje, het Clemensdomein.