Enquête: wat heeft u als ondernemer nodig?

Bent u ondernemer in Zuid-Limburg en ondervindt u problemen als gevolg van de coronacrisis? De 16 Zuid-Limburgse gemeenten gaan samen werken aan een regionaal herstelplan. Om te bepalen bij welke acties u het meest gebaat bent, wordt eerst een enquête uitgezet.

Uw gemeente én de regio gaan op basis van de uitkomsten daarvan aan de slag om ú te helpen

De zestien Zuid-Limburgse gemeenten gaan samen werken aan een economisch herstelplan. Doel is ondernemers die geraakt zijn door de coronacrisis zoveel mogelijk vraaggericht te ondersteunen in hun actuele behoeften waardoor de bedrijven uiteindelijk sterker uit de crisis komen.

Om een beter beeld te krijgen van de actuele en toekomstige behoeften van ondernemers, zetten de gemeenten gezamenlijk een enquête uit onder ondernemers. Hierin kunnen ondernemers aangeven waar ze mee zitten en wat ze nodig hebben om de crisis te overleven.

De enquête staat online van 15 t/m 29 maart