Reconstructie Clemensdomein

De gemeenten Brunssum en Beekdaelen werken samen in de algehele ontwikkeling van het gebied rondom het Clemenskerkje, het Clemensdomein.

Hiervoor werken beide gemeenten samen met IBA, de Provincie Limburg, LEADER Zuid-Limburg en de stichting het Clemensdomein.

ClemenskerkjeOntwikkeling openbaar gebied Clemensdomein

Het Clemensdomein is een gebied met een rijke historie. Rond het Clemensdomein is het prachtige Clemenspark aangelged. De historie van het gebied is weer zichtbaar gemaakt in dit park en de openbare ruimte.

Zo is o.a. de oude historische dorpspomp in het straatbeeld teruggebracht en zijn authentieke natuurlijke materialen gebruikt, zoals natuursteen en gebakken klinkers. Een ander voorbeeld is de straatverlichting. Deze is vervangen door afwijkende en bij de historie passende masten en armaturen. 

Het park herbergt onder andere een nutstuin, een boomgaard met fruit- en notenbomen en de contouren van het oude klooster zijn zichtbaar gemaakt met groen en Cortenstaal. Een enorme picknicktafel maakt het geheel af.

Ook is er aan de Merkelbeekerstraat een door IBA mogelijk gemaakt kunstwerk dat refereert naar de rijke historie van gebied.

Voor meer informatie kijk eens op www.clemenspark.nl

Verbeteren verkeersveiligheid

Verbetering van de verkeersveiligheid voor voetgangers en bewoners was een van de aanleidingen voor de aanpak. Dit wordt bereikt door o.a. het trottoir aan de Groeneweg te verbreden. Drempels en versmalling van het wegprofiel remmen de snelheid van verkeer. Door extra dwarsparkeerplaatsen en de aanliggende grote parkeerplaats is parkeren van de weg gehaald en veiliger. 

Het instellen van eenrichtingsverkeer is nader onderzocht maar niet mogelijk gebleken omdat dit een nadelig effect heeft op de verkeersveiligheid.

Het schone hemelwater is van het vuilwaterriool afgekoppeld en gaat nu naar een nieuwe buffer langs het Merkelbeekerbeekje. Daarmee wordt wateroverlast voorkomen

 

Tekeningen

Plankaarten (pdf, 6 Mb)

Profielen (pdf, 5,4 Mb)