Straatbeelden in Brunssum West

In de gemeente Brunssum bevinden zich meer dan 110 straatkunstwerken, in de vorm van beelden en plastieken. Op deze pagina een impressie van de diverse straatbeelden, in Brunssum West. Deze pagina's werden samengesteld in samenwerking met Jan Daemen, werkgroep Straatbeelden. Neem voor meer informatie over deze werken contact op met deze werkgroep, tel. (045) 521 21 81.

109. Slagerij Palant (circa 1930 tot 1970) Maker onbekend Slagerij Palant, hoek Schildstraat/Servatiusstraat

109.1

 

 

 

 

 

 

109.2

Rond 1950 had Treebeek vijf slagerijen in één straat, de Schildstraat. Slager Palant was een cultuur-mecenas. Hij liet een stier en een koe vervaardigen in keramiek.

   
110. Sint Barbara (1927) Jean Weerts Sint Barbarakerk, Schildstraat 42, Treebeek
110

Sint Barbara was de patrones van de mijnwerkers. Net als de mijnwerkers zat zij jarenlang opgesloten, zonder uitzicht op bevrijding. Het beeld van Jean Weerts is gemaakt van kalkzandsteen, materiaal dat het kwetsbare karakter van de afbeelding benadrukt.

Het beeld stond oorspronkelijk bij het gezellenhuis Merkelbeek. Na een aantal omzwervingen kwam het uiteindelijk terecht bij de Barbarakerk.

   
111. Klokkentoren Barbarakerk (1980) M. Visser, Sint Barbarakerk, Schildstraat
111 De houten kerktoren van de Sint Barbarakerk werd in 1980 vervangen door een stalen constructie. Bijzonder aan het ontwerp is dat de drie kruisen en drie klokken zich niet in of op de spits van de toren bevinden, maar een wezenlijk deel zijn van de toren. De symbolen van de kerk zijn daarmee niet verheven boven de mensen, maar zijn wezenlijk geïntegreerd in het menselijk bestaan.
   
112. Bundeling

(1971) Gène Laudy, Casino Treebeek, Treebeekplein 133

112 Het betonplastiek 'Bundeling' bestaat uit een aantal rechthoekige blokken die gebundeld zijn in een speelse constructieve compositie. Het beeld symboliseert de vele verenigingen in de wijk Treebeek.
   
113. Stoelen (2000) Maria Bemelmans, Socratesstraat
113

Dit kunstwerk werd geplaatst bij gelegenheid van de oplevering van elf gezinsvervangende woningen in Parkplan Emma door Woningstichting Weller.

In deze woningen gingen circa dertig mensen met een verstandelijk beperking wonen. Ze namen, vanuit de Pepijnkliniek in Echt eigen meubilair mee en werden door de kunstenares uitgenodigd om mee te werken aan de schetsen voor hun stoelen. Het ontwerp van de bewoner Raymond Niederer werd bekroond met uitvoering. De technische uitvoering, email in hoogwaardige kleuren, op hoogwaardig staal, gebeurde door een Belgisch bedrijf.

   
114. Duurzaamheid

(2008) Bert van Loo, Akerstraat-Emmaweg

114

Het kunstwerk 'Emmastaete' is geplaatst op de plek van de voormalige hoofdschacht van de Staatsmijn Emma, op de hoek Akerstraat-Noord en Emmaweg. Deze schacht, 800 meter diep, werd na de sluiting van de mijn afgesloten met een vier meter dikke betonnen prop. Vanwege de historische betekenis van de plek draagt het kunstwerk het thema 'verleden-toekomst': het verleden is de mijnbouw, de toekomst de aanwending van nieuwe energiebronnen. De situering van het kunstwerk ten opzichte van twee doelgroepen benadrukt deze thematiek nog eens: enerzijds bestaat de doelgroep uit bewoners van het verzorgingshuis Emmastaete die de mijnhistorie aan den lijve hebben meegemaakt, anderzijds zijn het de 18.000 automobilisten die dagelijks deze plek passeren en in hun dynamiek en energieverbruik de nieuwe tijd markeren.

Het kunstwerk 'Emmastaete' is van de hand van de kunstenaar Bert van Loo, geboren in Gulpen, maar werkzaam in Amsterdam. Het ontwerp is opgebouwd rondom de as verleden-toekomst: de gebruikte materialen - glas, steen en staal - creëren een beeldtaal waarin natuur en cultuur, robuust en fijn een contrastrijk geheel vormen. In het kunstwerk is onder meer 300 vierkante meter glas verwerkt; het totale gewicht bedraagt circa 12.000 kilo. Het kunstwerk is geplaatst op een zeven meter hoge constructie die als het ware een voorzetting vormt van de ondergelegen schacht en het voorplein van de Emmastaete domineert.

   
115. Staatsmijn Emma originele gevelstenen

(2006 - jaar van herplaatsing) maker onbekend Voorplein verzorgingshuis Emmastaete, Akerstraat-Noord

115

De Staatsmijn Emma was in bedrijf van 1911 tot 1973. In deze 60 jaar werd hier meer dan 109 miljoen ton steenkool naar boven gehaald - de hoogste productie van alle mijnen in Nederland. Veel mensen uit Hoensbroek en omgeving werkten in deze mijn. Van het totale personeelsbestand van ca. 10.000 mensen werkten er 6.000 ondergronds.

De Staatsmijn Emma werd na de sluiting in zijn geheel gesloopt. Op het vrijgekomen terrein ligt nu de Emmaweg als verbinding tussen Brunssum en Hoensbroek met aan weerszijden de woonwijk 'Parkplan Emma'. De voormalige schacht van de mijn is afgedicht met een betonnen deksel en ligt onder het voorplein van verzorgingshuis Emmastaete. Op dit voorplein zijn in december 2006 de oorspronkelijke gevelstenen geplaatst die destijds op het hoofdgebouw van de mijn waren aangebracht.

   

116. Tijdvenster Staatsmijn Emma

(2008) Tijdvenster Emma Wenckebachstraat
116

Via dit tijdvenster keert de oude Staatsmijn Emma terug op de plek waar nu de moderne woonwijk Emma ligt. De impressie toont haarfijn hoe vroeger de bescheiden mijnwerkerswoningen in Treebeek werden gedomineerd door een industrieel mijncomplex van schachten en koeltorens.

Het tijdvenster is er één in een reeks van drie. De andere twee tijdvensters zijn te vinden in het Vijverpark en bij de hoofdingang van de voormalige Staatsmijn Hendrik.

   

117. Mariabeeld

(1956) Maker onbekend, Mariabeeld, hoek Akerstraat-Noord / Trichterweg 2

117

In 1956 werd op deze locatie een hoekhuis gebouwd. In de jaren vijftig werd de Mariaverering intens beleefd, vandaar dit minuscuul beeldreliëf dat de voordeur siert.

   

118. Muurplastiek

(1963) Pierre Thielen, Pand Trichterweg 8

118

Dit muurplastiek beeldt een man en vrouw uit die gebogen een kind begeleiden. De vorm is rechthoekig plaatstaal, gebracht in een abstracte en constructieve compositie. De openingen fungeren als creatieve restvormen.

   

119. Barbecue

(2000) Paul Devens, Plantsoen op de hoek Oud Amstenraderweg-Olislager

119

Het kunstwerk werd geplaatst bij gelegenheid van de atriumwoningen op deze locatie.

   
126. Hink Stap Sprong (2009) Cor Lof, Wenckebachstraat 
 126a126b Hink stap sprong was populair bij de kinderen in de mijnkoloniën. Naar aanleiding van ”aanwijzing Beschermd Gezicht Mijnkoloniën “ aangelegd als herinnering. Het geheel is onthuld door minister Plasterk en wethouder Geurts.