Straatbeelden in Brunssum Noord

In de gemeente Brunssum bevinden zich meer dan 110 straatkunstwerken, in de vorm van beelden en plastieken. Op deze pagina een impressie van de diverse straatbeelden, in Brunssum Noord. Deze pagina's werden samengesteld in samenwerking met Jan Daemen, werkgroep Straatbeelden. Neem voor meer informatie over deze werken contact op met deze werkgroep, tel. (045) 521 21 81.

65. Levensboom (1996) Sjir Borger  Maastrichterstraat 36
65

Dit keramisch werk beeldt de twaalf takken van Jacobs nageslacht uit. De twaalf zonen van Jacob worden uiteindelijk de voorvaderen van de twaalf stammen van Israël. In het werk zijn ook de vier elementen aarde, vuur, water en lucht terug te vinden.

   
66. Wapenschild uit het Bexhoes (1700) Maker onbekend 
Heufkestraat, nabij rotonde Hokkelenbergstraat-Dorpstraat-Europalaan
66

Deze wapensteen is afkomstig uit het Höfke, het kasteel van de ridderfamilie Bex. Later ontstond op die locatie een oude mijnwerkersbuurt.

De steen toont een achtkoppig slangenkruis, het wapen van de familie Bochholt. Daarboven twee helmen met een vizier en twee ganzen. 
In de hoeken bevinden zich twee schilden. Het eerste schild verwijst naar de families Dreisch (balken) en Harteveld  (hert). Het tweede schild is van de adellijke familie Dript (balk met blokken) en Pollart (leeuw)

   
67. Ode aan Odille (Bex) (2005) Marianne Pennings-Olieslager 
Woningcomplex Brunerbron, nabij rotonde Hokkelenbergstraat-Dorpstraat-Europalaan
67

Hier stond vroeger de adellijke heerboerderij van de familie Bex (het Bexhoes).

Odille, een vruchtbaarheidsgodin die symbool staat voor het wonder van het leven, staat hier op de plaats waar, lang geleden, water uit de grond kwam. Een gestileerde vrouwenfiguur met mooie ronde vormen (een verwijzing naar water) dat zelfs stenen in de rivier harmonisch afrondt. Het beeld is een lofzang op het leven.

   
68. Golfbeweging (1992) Tjerrie Verhellen  Brunssum-Noord, Europalaan
68

Dit beeld werd geplaatst bij gelegenheid van het symposium 'Beelden in Brunssum', in 1992.

De continuïteit, het ritme van de golfslag zijn de uitgangspunten. Het ruwe oppervlak verwijst naar schuimkoppen, de gepolijste onderdelen vertalen 
vloeibaarheid en continuïteit. Niet alleen confrontatie en tegenstelling, maar ook schoonheid en imperfectie van de golfslag worden op die manier blootgelegd.

De golfslag is te vergelijken met de hartslag die tot aan het levenseinde nooit stilvalt, als aankondiging van het eeuwige leven.

   
69. Monument voor de regen (1992) Kees Buckens Brunssum-Noord, achter flat Kennedylaan
69

Het beeld werd geplaatst bij gelegenheid van het symposium 'Beelden in Brunssum' in 1992.

Buckens gebruikte een vlakke steen op twee dragers (altaar) als drager voor twee roodgranieten vormen die hemelwater opvangen. De steen krijgt hiermee de symbolische functie van verzamelaar en doorlaat van neerslag.

   
70. Maria (1986) Mari Andriessen  Bouwpastoor Brouns  H. Geestkerk, Brunssum Noord 
70 Een Mariabeeld zoals je op diverse plekken vindt. 
   
71. Klokkentoren (1986) Mari Andriessen  Bouwpastoor Brouns  Florence Nightingalestraat
71

Deze klok is geplaatst bij de H. Geestkerk aan de Florence Nightingalestraat. De klok, 120 kilo zwaar, is gegoten bij Koninklijke Eysbouts Klokkengieterij in Asten (L.).

   
72. Levensloop 2009 (maker onbekend)  Nieuwbouwflat in Brunssum-Noord
72

Dit beeld uit Afrika werd geplaatst bij gelegenheid van de oplevering van flats van woningcorporatie Weller in Brunssum-Noord.

   
73. Interactie (1992) Arthur Gläsner  Brunssum-Noord, park Kennedylaan
73

Het beeld werd geplaatst bij gelegenheid van het symposium 'Beelden in Brunssum', in 1992.

Een belangrijke drijfveer bij Gläsners artistieke ontwikkeling is het levende aspect van de 'dode steen'. De interactie tussen geluid ('windmuziek'), ruimte, en steen in beweging beschouwt deze kunstenaar als uitdagende combinaties.

   
74. Paardenreliëf (1960) Charles Eyck  Pand Merkelbekerstraat 35
74

Charles Eyck was niet alleen schilder, tekenaar, kerkenbouwer en grafisch kunstenaar. Hij boetseerde en vormde ook in vele andere materialen.

Een voorbeeld van zijn veelzijdigheid is dit reliëf van drie paarden. De steigerende, ploegende paarden zijn een zeer vaak voorkomend onderwerp in Eycks werk. Dit kunstwerk is bevestigd aan de gevel van een particulier huis.

De stenen waaruit het reliëf is opgebouwd, zijn verschillend van hoogte en dikte. Ze zijn in opdracht van de kunstenaar speciaal gemaakt in de steenfabriek Houtmortels.

   
75. Gazelle (1990) Lo van der Linden Klingbemden 183
75

Een compositie van metalen oervormen uit vroegere gereedschappen. Zie hier het levensthema van deze kunstenaar. De groeielementen spetteren ervan af.

Het lijkt alsof er nooit meer een einde komt aan de van binnenuit zich manifesterende levenskracht en ontwikkeling.

   
76. Lancelot Rene van der Linden 
76 Figuur uit de sage van koning Arthur. 
Ridder Lancelot, een ridder van koning Arthur, wordt na een stiekeme relatie met de vrouw van Arthur, Guinevere, verbannen van Camelot en is weer terug bij af. 
(Boontje komt om zijn loontje)
   
77. Muzikanten (1980) Math Boels Haefland 11a
77

Het kunstwerk verbeeldt vijf personen die in een horizontale en verticale compositie muziekinstrumenten in hun handen dragen.

De veelheid van elementen, in beton gegoten, wordt teruggebracht tot een verfijnd geordend geheel.

   
78. Dubbelcontrast Lo van der Linden 
78 Een abstract beeld met contrasten: 
vorm én beweging, waardoor evenwicht én rust ontstaat tussen de partijen. 
   
79. Doorgang (1980) Lo van der Linden  Garagebedrijf Frank aan de Haefland
79

Kunst en vakmanschap gaan samen in dit beeld. De getordeerde metalen buis (een soort perpetuum mobile) symboliseert de constante activiteit van een garagebedrijf.

De vorm, uitgevoerd in een krachtige meniekleur, staat met twee poten stevig op de grond en draagt een zuivere spiraal als symbool van beweging.

   
80. Douve Piet (2006) José Fijnaut 
Hoek Heulenderstraat / Rozengaardstraat
80

De Rozengaard herinnert nog aan de vroegere mijnwerkerskolonie met vele duivenmelkers die duiven als hobby hadden. Nu is de Rozengaard een wijk van vernieuwing, ruimte biedend om verder te werken aan een nieuwe toekomst.

Dit 2,70 meter hoge beeld, uitgevoerd in Cortenstaal, symboliseert toekomst, ruimte, maar vooral ook de vrijheid. Het werkt als een fossiel dat zich spiegelt aan het staande beeld uit steenkool in zwart beton, plat op de grond weergegeven. Zo wordt vernieuwing en toekomst in één beeld gevangen.