Straatbeelden in Brunssum Oost

In de gemeente Brunssum bevinden zich meer dan 110 straatkunstwerken, in de vorm van beelden en plastieken. Op deze pagina een impressie van de diverse straatbeelden, in Brunssum Oost. Deze pagina's werden samengesteld in samenwerking met Jan Daemen, werkgroep Straatbeelden. Neem voor meer informatie over deze werken contact op met deze werkgroep, tel. (045) 521 21 81.

81. Heilige Familie (1953) Hein Maessen
Hoek Prins Hendriklaan - Pastoor Hagenstraat 2
81 De voorouders van bakker Erkens waren aannemers met belangstelling voor religieuze kunst.
Hein Maessen modelleerde het gegoten marmeren en cementen beeld in de werkplaats van Lambert Eggen op de Geitenberg in Merkelbeek.
Jezus, Maria en Jozef op een verhoogde bank tegen het Erkenshuis.
Let op de attributen: drievoudige bloesemtak, de bank met hoge boog en de ovale lijncompositie.
   
82. Torso Vrouwentorso
82

een ontluikende jonge vrouw met hanger in beton. Subtiel geboetseerd fragiel lijnenspel op de rug.

   
83. Kruis (1970 ) Rinus van Leunen Hoogenboschweg
83 Een integere moderne Christusfiguur in terracotta en glazuur siert de gevel van een particulier huis aan de Bouwbergstraat.
Het verzinnebeeldt het lijden dat naar binnen is gekeerd en uiteindelijk overgaat in blijdschap over de boodschap van het Christusmysterie.
   
84. Diverse Afrikaanse beelden Diverse beeldhouwers Galerie Yaka Hoogenboschweg 43
84 Yaka is een in- en outdoor galerie met een permanente expositie van ruim 200 unieke Shona-kunstwerken uit Zimbabwe. De beelden worden gehouwen uit handgekapte serpentine uit Zimbabwe. Deze steensoort varieert in hardheid en kleur: opal, kobalt, hardserpentine, brownserpentine, fruit-opal, leopard en springstone. Deze vorm van kunst vindt zijn oorsprong in de 12e-15e eeuw. In het midden van de 20e eeuw kwam deze kunst weer tot herleven en er zijn nu 3 generaties beeldhouwers waarvan u werk bij Yaka aantreft. Hun gereedschap bestaat uit hamer, beitel, rasp en schuurpapier. Ook importeert Yaka de stenen waaruit deze kunstwerken geboren worden. In de zomermaanden laat Yaka altijd een kunstenaar uit Zimbabwe overkomen, u kunt hem dan aan ’t werk zien. Uit de opbrengst van de galerie financiert Yaka diverse projecten in Zimbabwe.
   
85. Boom (2007) Ramon Ranschaert Zorghuis Bronnenhof
85

Deze gestileerde boom is geplaatst temidden van zijn natuurlijke soortgenoten en brengt daarmee tot uitdrukking dat bomen cruciaal zijn voor onze natuurbeleving, net zoals zorg een cruciale factor is voor een duurzaam en rijk bestaan.

   
86. Binnenvlinders (1999) Carina Canton
Portaal verpleeghuis Schuttershof
86

'Binnenvlinders' verbeeldt het verlangen om de tuin naar binnen te halen. Niet alle bewoners van het verpleeghuis zijn immers in staat om naar buiten, de tuinen in te gaan.

Cantons kunstwerk is een vertoning van blijdschap, aanraakbaar en voelbaar gemaakt om de directe beleving van natuur te vangen: gekleurde zuil, stenen bloemen en dieren (rups, cocon en vlinder) in brons.

   
87. Vlindermensen (1999) Francis von Wahlde
Verpleeghuis Schuttershof
87

Francis von Wahlde koos voor vlinders om de bewoners van verpleeghuis Schuttershof te verbeelden. Achterliggend idee: de vlinder is "een zinnebeeld der onsterfelijkheid". Het is ook, om Felix Timmermans te citeren, een symbool van de ziel "die uit de donkerheden omhoog neigt".

Het kunstwerk uit cortenstaal bestaat uit 2 x 2 vlindervrouwen en 1 x 2 vlindermannen in driehoeksvormen. De vlindervrouwen zijn in de meerderheid en weerspiegelen hiermee de samenstelling van de populatie in het verpleeghuis.

   
88. Expressie (1961) Jos Hermans
Bezoekersingang achterkant Atrium Ziekenhuis, Kochstraat
88

'Expressie' is de titel van deze bol met fijne vertakkingen, geplaatst op een slangenzuil.

De materialen waaruit het beeld is opgebouwd - steen, bladkoper en bronzen staven - symboliseren aarde en geest, waarbij de slangenzuil de aarde verbindt met de kosmos.

Volgens de maker is het de geest die de mens blijvend inspireert, maar wel in goede harmonie met het stoffelijke: een gezonde geest in een gezond lichaam.

   
89. Spelend Gezin (1961) Gène Eggen Polikliniek - Ziekenhuis, Kochstraat 2
89

Het beeld 'Spelend Gezin' bestaat uit bronzen beelden, geplaatst in een bassin met fontein. De locatie, bij het voormalige ziekenhuis in Brunssum, is niet toevallig: het ziekenhuis is niet alleen een plek waar zieke mensen beter worden (gemaakt), maar waar ook gezinssituaties ontstaan.

Het beeld viel in de loop der tijd ten prooi aan vandalisme. Zo werd één van de figuren ontvreemd. In 1997 vond een restauratie plaats, waarbij de ontbrekende figuur werd vervangen door een replica.

   
90. School en Spel (1966) Frans Deumes
Tarcisiusschool, Sint Gregoriuslaan
90

Deze decoratieve verbindingsmuur uit 1966 is te vinden tussen de Edith Steinschool en de Tarcisiusschool ('De Broederschool'). Het werk verbeeldt het thema 'Vogel-Kind-Dier' in beton en gemetselde steen. De tekeningen op de muur zijn bewust 'naïef' gestileerd. De archaïsche vormen doen denken aan de tekeningen in de grot van Lascaux (Frankrijk).

De maker, Frans Deumes, was werkzaam als leraar creatieve vakken aan de LTS te Brunssum en als directeur van de School van Vrije Uren.

   
91. Klokkentoren Klokkengroep St.Jozefkerk, Boerhavestraat 2 (Klokkengieter Eijsbouts te Asten (NB))
91

De namen van de klokken zijn:
1) Concordia (de grootste)
2) Josef
3) Barbara
4) Maria

Concordia zo luidt mijn naam, aan het offer van alle parochianen dank ik mijn bestaan. 

Geplaatst bij gelegenheid van het zilveren priesterfeest van pastoor Leclerq in 1962. 

   
92. Spelende (verongelukte) kinderen (1994) Gène Eggen, Eggeplein
92

Gène Eggen - beeldhouwer, schilder en graficus - verloor in twee maanden tijd een dochter en een zoon.

Bloemen, vlinders en egge vormen samen met de kinderen een levendige compositie, waarachter meer schuil gaat dan alleen een tragische gebeurtenis.

Bij de renovatie van de Eggebuurt noemde de familie Eggen het een waardig eerbetoon.

   
93. Het Vleermuizen beeld Roel van Wijlick Venlo Kettingzaag kunstenaar
93

Het 'Parelpad' in het Schuterspark laat kinderen spelenderwijs kennis maken met de vele historische en natuurlijke schatten van het park.

Het Schutterspark, in het oosten van Brunssum, bestaat uit een groot natuurgebied (bos) en diverse recreatieve voorzieningen. Het park is gelegen in het dal van de Rode Beek en op de beboste helling van een heuvel. Het Parelpad, met een lengte van 3 kilometer, voert langs diverse hoogtepunten die samen een fascinerend beeld vormen van de roerige geschiedenis van dit gebied. Zo laat de route jongeren kennismaken met het mijnverleden dat nog op vele plaatsen zichtbaar aanwezig is in het Schutterspark, en met de restanten van eeuwenoude verdedingswallen ('de landgraaf').

Het Parelpad is met speciale paaltjes aangegeven, met opvallende houten figuren op markante punten langs de route.

Het Parelpad is in het voorjaar van 2011 officieel geopend. De beelden  zijn vervaardigd door Roel van Wijlick met de kettingzaag.

   
94. Mijnwerker (1930) A.H. Esfeling, Schutterspark, Heidestraat 20
94

Dit stenen reliëf in rode kalkzandsteen is een ode aan de Brunssumse mijnperiode in de twintigste eeuw. Het beeld toont een mijnwerker zonder helm, die steenkool delft in de diepte. De gebukte gestalte illustreert de moeilijke omstandigheden waaronder het werk plaatsvond.

Dit reliëf sierde ooit de hoofdingang van de Staatsmijn Hendrik in Brunssum. Oorspronkelijk was er nog een ander reliëf. Het is onbekend waar dit tweede werk is gebleven

   
95. Infopoint Groenmetropool (2008) Paul Devens Schutterspark - Onderdeel van route Groenmetropool
95

Het Infopoint verschaft via een beeldscherm informatie over de historische context en het culturele aanbod, niet alleen van het Schutterspark en Brunssum, maar van de gehele zogenaamde
Groenmetropool.

Het ontwerp Pavilion2, waarin het Infopoint is ondergebracht, verbeeldt de historische woonomgeving van de mijnwerker in Brunssum. De vorm van het minipaviljoen is gebaseerd op de ruimte-indeling van een koloniehuis. In het ontwerp is een beeldscherm aangebracht waarop een video-opname is te zien van interieurs van bestaande mijnwerkerswoningen.

Het kunstwerk maakt onderdeel uit van de Groenmetropool. De doelstelling van het project Groenmetropool is om de verschillende identiteiten in de voormalige mijngebieden in de Euregio (van Beringen in Belgisch-Limburg via Nederlands-Limburg tot aan Düren in Duitsland) met elkaar te verbinden.

   
96. De entree voor de natuurspeelplaats Roel van Wijlick Venlo Kettingzaag kunstenaar
96

Het 'Parelpad' in het Schuterspark laat kinderen spelenderwijs kennis maken met de vele historische en natuurlijke schatten van het park.

Het Schutterspark, in het oosten van Brunssum, bestaat uit een groot natuurgebied (bos) en diverse recreatieve voorzieningen. Het park is gelegen in het dal van de Rode Beek en op de beboste helling van een heuvel. Het Parelpad, met een lengte van 3 kilometer, voert langs diverse hoogtepunten die samen een fascinerend beeld vormen van de roerige geschiedenis van dit gebied. Zo laat de route jongeren kennismaken met het mijnverleden dat nog op vele plaatsen zichtbaar aanwezig is in het Schutterspark, en met de restanten van eeuwenoude verdedingswallen ('de landgraaf').

Het Parelpad is met speciale paaltjes aangegeven, met opvallende houten figuren op markante punten langs de route.

Het Parelpad is in het voorjaar van 2011 officieel geopend. De beelden  zijn vervaardigd door Roel van Wijlick met de kettingzaag.

   
97. De totempaal Schutterspark Roel van Wijlick Venlo Kettingzaag kunstenaar
97

Het 'Parelpad' in het Schuterspark laat kinderen spelenderwijs kennis maken met de vele historische en natuurlijke schatten van het park.

Het Schutterspark, in het oosten van Brunssum, bestaat uit een groot natuurgebied (bos) en diverse recreatieve voorzieningen. Het park is gelegen in het dal van de Rode Beek en op de beboste helling van een heuvel. Het Parelpad, met een lengte van 3 kilometer, voert langs diverse hoogtepunten die samen een fascinerend beeld vormen van de roerige geschiedenis van dit gebied. Zo laat de route jongeren kennismaken met het mijnverleden dat nog op vele plaatsen zichtbaar aanwezig is in het Schutterspark, en met de restanten van eeuwenoude verdedingswallen ('de landgraaf').

Het Parelpad is met speciale paaltjes aangegeven, met opvallende houten figuren op markante punten langs de route.

Het Parelpad is in het voorjaar van 2011 officieel geopend. De beelden  zijn vervaardigd door Roel van Wijlick met de kettingzaag. Ieder beeld, iedere totempaal, is uniek, net zoals iedere boom uniek is. 

   
98. De totempaal Blote Voetenpad Totempaal, Blote Voetenpad Schutterspark
98

Een blotevoetenpad is een wandelroute die op blote voeten wordt afgelegd. De wandelaar loopt over een smal wandelpaadje dat over verschillende ondergronden voert, bestaande uit zand, modder, water, houtsnippers, grind, knuppelbruggen en andere natuurlijke materialen. Volgens de initiatiefnemer en exploitant, Wil Bekker van BonRoute, ontstaat daarbij een zintuiglijke ervaring die een rustgevende uitwerking heeft op lichaam en geest. "Door met je blote voeten de natuur te betreden, ervaar je de natuur veel directer. Je wordt je bewust van je omgeving. Op je blote voeten op een natuurlijke ondergrond lopen, geeft ook energie. Je bent anderhalf of twee uur onderweg, maar na afloop voel je je kwikker en fitter." Het blotevoetenpad is voor alle leeftijden, benadrukt Bekker, "Voor iedereen van 4 tot 84 jaar."

Een wandeling over het blotevoetenpad trakteert de wandelaars op diverse thema's om de natuurbeleving te verdiepen. Er zijn doe-activiteiten, er is een elfenbosje waarin verhalen worden verteld over bomen in een sprookjesbos-achtige omgeving, en bezoekers komen ook terecht in een labyrint. Uitrusten onderweg kan op een ligweide (met picknickbanken) aan een ‘droomvijver'. Het blotevoetenpad zal tevens in een educatieve vorm aan het onderwijs worden aangeboden om kinderen meer bewust te maken van de natuur in het algemeen en de cultuurhistorische waarden van bomen in het bijzonder.

Een totempaal is een natuurlijk of bovennatuurlijk voorwerp, wezen of dier dat voor de eigenaar een symbolische betekenis heeft. Van oorsprong komt de totem uit Amerika. Deze totempaal is uit één stam gezaagd met behulp van een kettingzaag door Roel van Wijlick. 

   
100. JFC Headquarters Monument

(2005) John Philips Rotonde Rimburgerweg

100

Een ruimtelijke interpretatie van het logo van JFC: Joint Force Command Headquarters Brunssum (het NAVO-hoofdkwartier in Brunssum, voorheen AFCENT).

Het militaristische karakter van het logo is door kleur, materiaal en vormgeving gedempt waardoor een neutrale uitstraling is ontstaan. Uit de drie zwaarden die elkaar kruisen, spreekt een verwijzing naar Alexandre Dumas' 'De Drie Musketiers': één voor allen, allen voor één.

   
101. Pottenbakkerstalud (1965) Martens, Prins Hendriklaan - Vijverstraat
101

Het enorme kunstwerk 'Pottenbakkers' werd ontworpen door architect Martens uit Weert. De constructie is opgebouwd uit beton en uit keien van diverse steensoorten. Het stelt verschillende stadia in het werk van de pottenbakker voor. Het beeld verwijst naar pottenbakkers uit de Romeinse tijd, maar verleden en heden worden met elkaar verbonden door middel van de betonnen abri.

'Pottenbakkers' werd vervaardigd in opdracht van de Provincie Limburg.