Horecabedrijf starten

Indien u een horecazaak wilt beginnen, krijgt u te maken met diverse wetten en regels.

Wetten en regels

Een aantal van deze wetten en regels waarmee u rekening dient te houden bij het starten van een horecabedrijf zijn:

  • Bestemmingsplan
  • Brandveiligheid
  • Milieu
  • Horecabedrijf exploitatievergunning
  • Alcoholvergunning
  • Wet Bibob. Aanvragen voor het verkrijgen van een exploitatievergunning en een alcoholvergunning zullen worden getoetst aan de Wet Bibob. Dit betekent dat aanvragers een vragenformulier moeten invullen en de daarbij gevraagde gegevens dienen aan te leveren.
  • Terras
  • Gokautomaten
  • (Ver)bouwen en reclame. Het kan zijn dat voor het (ver)bouwen van het pand en het plaatsen van reclame een omgevingsvergunning nodig is.
  • Legeskosten. Voor het in behandeling nemen van aanvragen voor verschillende bovengenoemde vergunningen of meldingen bent u legeskosten verschuldigd. De tarieven kunt u vinden in de legesverordening van de gemeente Brunssum.

Ondernemersloket

Wij adviseren u om tijdig contact op te nemen met het ondernemersloket van de gemeente Brunssum voor het starten van een horecabedrijf. Neem voor het maken van een afspraak contact op met de gemeente.